• Stabilita

  • Budoucnost

  • Spolehlivost

ZPA Smart Energy a.s.

ZPA Smart Energy a.s. je největší český výrobce elektroměrů, hromadného dálkového ovládání a moderních měřících systémů. Opírá se o dlouhodobé zkušenosti, neboť vznikla již v roce 1958, a aplikuje moderní poznatky – ve vývojových pracovištích pracuje téměř třetina kmenových zaměstnanců. Společnost sídlí ve východních Čechách v Trutnově, kde koncentruje významnou část svých výrobních kapacit. Další pracoviště je v Praze.

Technologicky se ZPA Smart Energy zaměřuje na 5 hlavních oblastí:

Na českém trhu zaujímá výsadní postavení. Vedle domácího trhu se jí však také podařilo proniknout na ty zahraniční - ať už na rozvíjející se trhy střední a východní Evropy a Balkánu (např. Polsko, Slovensko, Litva, Kosovo, Bulharsko či Makedonie), tak i do zemí západní Evropy (Německo, Švýcarsko, Holandsko, apod.).