Amper 2013

Amper 2013, 21. ročník mezinárodního elektrotechnického veletrhu, 19. - 22.3.2013

Amper 201321. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper 2013 proběhl již tradičně na brněnském výstavišti ve dnech 19. – 22. března. Letošní účast vystavovatelů byla ještě větší než v uplynulých letech. Celkem jich zavítalo do Brna 620 a veletrh Amper tak obhájil svůj statut největšího elektrotechnického veletrhu v České republice, neboť letos se vystavovalo na úctyhodné ploše 14.300 m2 a navštívilo jej přes 45.000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti, managementu firem, studentů a fanoušků z oblasti elektrotechniky. Stejně jako v předešlém roce se vystavovalo v moderních halách P, V a F. Veletrh Amper plní v komunikačně – marketingovém mixu společností nezastupitelnou funkci jakožto místo setkávání nejen se stávajícími odběrateli, ale také pro navázání nových kontaktů a v neposlední řadě také seznámení se s vývojem výrobků konkurence.