Oznámení o změně loga

 Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás touto cestou seznámili se změnou loga naší společnosti, kterou jste jistě zaznamenali v záhlaví našich internetových stránek.

Ke změně loga jsme přistoupili v roce, kdy slavíme 70 let vzniku našeho právního předchůdce závodu Křižík Trutnov a 10 let naší činnosti ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu v oblasti elektroměrů, přjímačů HDO a systemů měření a řízení spotřeby médií pod obchodní značkou "ZPA Smart Energy".

Deset let života firmy není krátká doba. Jak čas plyne, přináší mnoho zkušeností, nové potřeby Vás, našich partnerů, stejně tak jako řadu zajímavých výzev, na ktere je potřeba společně zodpovědně reagovat.

Evoluční proměna loga naší společnosti má symbolizovat navázání na ty nejlepší tradice a zkušenosti. Nově otevřené elipsy vnímáme jako symbol naší připravenosti k naslouchání potřebám Vás, našich obchodních parnterů, i snahy dále rozšiřovat portfolio výrobků, služeb a námi obsluhovaných zemí a regionů. 

Věříme, že i Vás nová, výraznější grafická podoba loga zaujme, kdekoliv se s ní setkáte.

Těšíme se na další úspěšnou a vzájemně prospěšnou spolupráci.