BEST INNOVATOR 2014

II. ročník soutěže Best Innovator 2014

Soutěž pořádá globální poradenská společnost A.T. Kearney na 19 světových trzích už deset let. V Česku se soutěž letos konala podruhé. První ročník – ve kterém zvítězily společnosti Linet a COMTES FHT – se uskutečnil v roce 2012. Letos se soutěže zúčastnilo přes sto firem napříč odvětvími.

Soutěž hodnotí, nakolik firmy dokáží řídit své inovační procesy tak, aby byly dlouhodobě schopné přivádět na trh inovace, které se prosadí. „Každá firma generuje stovky nápadů, ale jen ty nejlepší je dokáží získávat systematicky ve spolupráci se svými partnery, dodavateli a zákazníky, analyzovat je, vybrat ty s nejvyšším potenciálem, postupně je rozpracovávat, uvést na trh a ještě zpětně vyhodnocovat jejich efektivitu,“ shrnuje Igor Hulák z A.T. Kearney, který měl řízení soutěže na starosti.

Vítězem druhého ročníku soutěže Best Innovator 2014 se v kategorii velkých firem stal výrobce bezešvých nerezových trubek pro extrémní podmínky podmořské těžby ropy a plynu Sandvik Chomutov Precision Tubes. Mezi malými a středními podniky zvítězila firma Bioveta, která vyrábí veterinární a imunobiologické přípravky, společnost ZPA Smart Energy se v této kategorii umístila na 3. místě.

 

Best Innovator je dvoukolová soutěž. V prvním kole firmy vyplňují sofistikovaný dotazník, ve kterém účastníci popisují klíčové aspekty svého inovačního procesu jako je způsob sběru nápadů, motivace zaměstnanců přicházet s novými myšlenkami, metody zapojení třetích stran do inovačního procesu, způsob měření úspěchu inovace nebo míra využití „gate“ systému – tedy systematického procesu rozhodování o ukončení nebo pokračování inovace v jejich jednotlivých fázích.

Ve druhém kole navštěvují firmy členové odborné komise a přímo na místě hodnotí realitu řízení inovačního procesu. Letos desetičlenné porotě předsedal profesor Jiří Bíla z ČVUT v Praze. „Myslím, že referenční návštěvy potvrdily, že nadprůměrných hodnot v oblasti inovační kultury dosahují české firmy díky silným vůdčím osobnostem – firemním vizionářům či pro inovace nadšeným majitelům, kteří umí správným směrem strhnout celou firmu. Na druhou stranu bohužel velmi často slýcháme, že se ještě nenašel optimální model spolupráce mezi akademickou a privátní sférou,“ říká Bíla.

Diplom Best Innovator