MSV Brno 2013

MSV Brno - 7.-11.10.2013 - 55. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu

ZPA Smart Energy se pod záštitou Českomoravské Elektrotechnické Asociace zúčastnila jubilejního 55. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Letošní veletrh ukázal kvalitu české průmyslové produkce, která si udržuje vysokou konkurenceschopnost a zásadním způsobem se podílí na výsledcích českého exportu. Účast předních evropských a světových výrobců, mezi které ZPA nepochybně patří, zároveň dosvědčila, že český a středoevropský trh s vysokým průmyslovým potenciálem zůstává velmi atraktivním odbytištěm. Svou nabídku představilo 1551 vystavujících firem z 28 zemí a podíl zahraničních účastníků dosáhl úctyhodných 46 procent.

Zvýrazněným tématem byl projekt AUTOMATIZACE – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika a velká pozornost včetně specializované výstavy byla věnována problematice 3D tisku. Mimořádně obsáhlý byl doprovodný program a během pěti dnů se uskutečnilo více než padesát mezinárodních konferencí, seminářů a workshopů. Novinkou byl projekt Robotický park a na novinky v balicích technologiích upozornil projekt Packaging Live.