Metering/Billing/CRM 2012 - Amsterdam

Podle hesla „významní se spojují s významnými“ podpořila naše společnost konferenci a veletrh Metering, Billing & CRM Europe 2012, a stala jeho zlatým sponzorem.

Metering 2012 - hlavni budovaPodle hesla „významní se spojují s významnými“ podpořila naše společnost konferenci a veletrh Metering, Billing & CRM Europe 2012, a stala jeho zlatým sponzorem.

Metering, Billing & CRM Europe je největší a nejdůležitější akcí v oblasti měření spotřeby elektřiny, přenosu dat, chytrých sítí a chytrých domů v Evropě (a zřejmě i celosvětově). Od svého založení před devíti lety nejprve putovala mezi Amsterodamem, Kodaní, Vídní a Barcelonou, a od loňska se zřejmě již natrvalo usadila na výstavišti RAI v Amsterodamu.

ZPA Smart Energy se akce kromě zlatého sponzorství účastnila také jako vystavovatel. Celá expozice se nesla ve znamení 2 hlavních skutečností:

  • představení nového smart meteru AM 360
  • prohlubující se synergie mezi mateřskou společností El Sewedy a ZPA Smart Energy

Na stánku proběhla řada jednání se stávajícími partnery, ZPA booth Metering 2012ale také zajímavými potenciálními zákazníky. Jakkoli je v energetice obchodní cyklus spíše v řádu let, tak již nyní můžeme konstatovat, že letošní Metering byl pro naší společnost úspěšný.

Naši úspěšnou sponzorskou a vystavovatelskou účast doplnila prezentace Ing. Černého, MBA a Ing. Mikuly, MBA na téma „Praktické zkušenosti s nasazením komunikace BPL v terénu“ představená na Technology & Innovation Platform přímo na výstavní ploše a zejména přednáška Ing. Khaleda Fouada, výkonného ředitele El Sewedy, na téma „Manage Utillities Better“, volně přeloženo: „Jak řídit dodavatele energií lépe“.