Nové certifikáty

Ve dnech 12.-14.3. 2018 jsme úspěšně absolvovali re-certifikační audit.

Ve dnech 12.-14.3. 2018 jsme úspěšně absolvovali re-certifikační audit
systému kvality podle nejnovějšího vydání normy ČSN EN ISO 9001: 2016,
systému ochrany životního prostředí podle novelizované normy ČSN EN ISO
14001: 2016 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle
aktuálně platné normy ČSN OHSAS 18001: 2008.

Nové certifikáty naleznete zde.