Re-certifikační audit systému kvality

Ve dnech 16.-18.3. 2015 naše firma úspěšně absolvovala re-certifikační audit systému kvality dle normy ISO 9001, systému ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001.

Na základě tohoto výsledku nám byly uděleny nové certifikáty všech tří systémů s platností do 7.4. 2018. Rozsah certifikace byl rozšířen o oblast (službu): Vývoj a programování SW.

Všechny certifikáty naleznete zde.