Úspěšná certifikace systému bezpečnosti informací (ISO 27001)

ZPA Smart Energy a.s. získala v květnu 2016 certifikát systému bezpečnosti informací podle mezinárodně platné normy ISO/ IEC 27001 po úspěšně absolvovaných certifikačních auditech, které prováděla renomovaná česká certifikační společnost CQS.

Od této certifikace si slibujeme především zvýšení důvěrnosti dat, zlepšení jejich dostupnosti a integrity. Zavedený systém bezpečnosti informací má také profit pro vlastní organizaci firmy, a to zejména:

  • zlepšení pořádku uvnitř organizace v oblasti dat a dokumentace;
  • zvýšení ochrany všech významných aktiv před hrozbami zneužití, nedostupnosti, poškození či zničení.

Tento systém nám také umožní být více konkurenceschopným dodavatelem v oblasti vývoje a dodávek SW se schopností plnit vysoké požadavky zákazníků na zabezpečení informací.

Certifikát ISO 27001 je vedle certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 již čtvrtým certifikátem integrovaného systému řízení ZPA Smart Energy a.s., který je každoročně auditován ze strany certifikačního orgánu CQS.