Úspěšné audity systému managmentu

V průběhu března 2020 se v naší společnosti uskutečnilo několik externích auditů systémů managementu.

Ve dnech 9.-11. března se konal dohledový audit systému řízení kvality a výroby ze strany německého oznámeného subjektu PTB, jehož cílem bylo prověřit shodu s německou legislativou (MessEV/MessEG – zákon a vyhláška o metrologii), který je zaměřen na systém kvality a výrobu elektroměrů pro dodávky na německý trh.

V pořadí druhým auditem byl dozorový audit integrovaného systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Vzhledem k zákazu návštěv a omezení cestování v době nouzového stavu vyhlášeného v ČR, se tento audit po dohodě s certifikačním orgánem CQS konal ve dnech 16.-17.3. vzdáleně formou telekonference.  Přestože to nebylo pro obě strany jednoduché, tak se nám podařilo úspěšně zvládnout celý program auditu.

Posledním z triády plánovaných auditů nás čekal v poslední březnový den dozorový audit CQS certifikovaného systému managementu bezpečnosti informací podle normy ISO/ IEC 27001. I tento audit probíhal vzdáleně, tentokrát pomocí online videokonference s využitím služby Webex.

Všechny březnové audity byly velmi úspěšné a ukázaly nám, že integrovaný systém managementu funguje na velmi vysoké úrovni a vedení firmy klade značný důraz na zlepšování klíčových procesů, produktů a služeb.

 

Zpracoval: Hynek Brázda, 08.04.2020