Dotační programy

1. 6. 2015

Rozšíření vývojového centra

Pořízení zařízení je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Potenciál.

19. 12. 2014

Komplexní rozvoj zaměstnanců v roce 2014

Rok 2014 ve znamení vzdělávacích aktivit projektu Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy. Nekončíme, ovšem tento čas dává prostor pro rekapitulaci již realizovaného.

1. 7. 2014

Komplexní rozvoj zaměstnanců

Ve druhém čtvrtletí roku 2014 jsme zahájili realizaci vzdělávacích aktivit pro naše zaměstnance v rámci projektu Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy a.s.

2. 9. 2013

Komplexní rozvoj zaměstnanců

ZPA Smart Energy a.s. se v rámci projektu „Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy a.s.“ stala příjemcem dotace ve výzvě č. 94 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

2. 9. 2013

Smart metering system pro energetiku

Projekt je financován prostřednictvím programu Alfa (Technologická agentura České republiky – TAČR), který je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.