Komplexní rozvoj zaměstnanců v roce 2014

Rok 2014 ve znamení vzdělávacích aktivit projektu Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy. Nekončíme, ovšem tento čas dává prostor pro rekapitulaci již realizovaného.

V období od července až po polovinu prosince bylo proškoleno v rámci vzdělávacího projektu více než padesát zaměstnanců. Oblast štíhlé výroby, kvality, IT a legislativních kurzů doplnili semináře na téma rovných příležitostí žen a mužů, workshopy ve výrobě, kurz obchodních dovedností. Jazykové vzdělávání se rozšířilo o čínštinu. Pozitivní zpětná vazba od zaměstnanů jako účastníků školení utvrzuje ve výběru těchto oblastí.  Do celkového výčtu plánovaných aktivit chybí prozatím jen odborná technická školení. První zaměstnanci budou proškoleni v lednu následujícího roku.

Zaměstnanci ZPA Smart Energy mají možnost získat aktuální informace o projektu ze stránek firemního zpravodaje. Dočtou se nejen "suchá" čísla, ale také dojmy a poznatky účastníků vzdělávacích aktivit. Čtenáři zářijového čísla tak byli obohaceni o několik čínských slov. 

Od zahájení projektu registrujeme téměř 150 podpořených osob. Cílem našeho projektu je udržet a zvýšit konkurenceschopnost a zachovat co nejvyšší počet pracovních míst. Realizovanými aktivitami k tomuto vytyčenému cíli směřujeme. V následujícím roce zahájí svou činnost také interní lektoři, kteří budou začleněni do systému školení a budou tak moci získané informace, vědomosti a metody předávat svým kolegům.

 

Název projektu: Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy a.s.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01408

Období realizace projektu: 01.07.2013 – 30.06.2015

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.