Komplexní rozvoj zaměstnanců v roce 2015

Poslední den měsíce června skončil tzv. velký vzdělávací projekt Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy. Cílem projektu bylo udržet a zvýšit konkurenceschopnost společnosti a zachovat co nejvyšší počet pracovních míst při neustálém zvyšování standardů kvality a tím také stabilizovat ekonomické postavení společnosti. Projekt byl určen všem zaměstnancům společnosti.
Stěžejní aktivitou projektu bylo odborné školení zaměstnanců vedoucí k zavedení metod trvalého zlepšování procesů ve společnosti. Školení byla propojena s praktickými cvičeními a výrazně ovlivnila zejména stěhování výrobního procesu a procesu kvality do nových prostor. V rámci projektu byli vyškoleni také interní lektoři, kteří budou dále školit zaměstnance i po ukončení projektu.
Školení byla doplněna o legislativní a odborná profesní školení pro zaměstnance. Školení IT pomohlo získat hlubší znalosti zejména zaměstnancům z oddělení IT. V posledním monitorovacím období to byla školení Správa sítí a serverů – Pokročilá implementace infrastruktury Windows Server 2012 a Základy, návrh a nasazení IPv6. Legislativní školení poskytla zaměstnancům odborné informace z oboru jejich pracovního zařazení. V posledním monitorovacím období to byla například školení Cestovní náhrady 2015 a silniční daň 2015 nebo Zákon o veřejných zakázkách 2016: Příprava, změny a nová pravidla. Pro zaměstnance obchodního úseku byla uspořádána odborná obchodní školení. Zaměstnanci technického úseku se v posledním monitorovacím období zúčastnili třech vícedenních školení, konkrétně jQuery - HTML5/CSS3 a novinky ve webových technologiích nebo Moderní OS, FW a SW pro vývojáře a elektrotechniky.     V rámci projektu probíhalo také individuální jazykové vzdělávání a to čínského a anglického jazyka. O dojmy ze začátků výuky čínštiny se podělil vedoucí marketingové strategie zdrojů na stránkách firemního zpravodaje č.28 již v roce 2014.
Celkem bylo v rámci projektu proškoleno 139 úspěšných absolventů – našich zaměstnanců.
Výstupem projektu je systém interních školení a auditů v procesu trvalého zlepšování. V přímé souvislosti s tímto výstupem byla nově ustanovena pracovní pozice metodik systému výroby, do jehož pracovní činnosti právě správa tohoto systému spadá.
Ukončením projektu samozřejmě vzdělávání v ZPA Smart Energy nekončí. Obecná i odborná školení pro zaměstnance stále zajišťuje oddělení Human Resources podle plánu vzdělávání pro rok 2015.

Název projektu: Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy a.s.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01408

Období realizace projektu: 01.07.2013 - 30.06.2015

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.