Komplexní rozvoj zaměstnanců

ZPA Smart Energy a.s. se v rámci projektu „Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy a.s.“ stala příjemcem dotace ve výzvě č. 94 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

 


ZPA Smart Energy a.s. se v rámci projektu „Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy a.s.“ stala příjemcem dotace ve výzvě č. 94 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Název projektu: Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy a.s.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01408

Období realizace projektu: 01.07.2013 – 30.06.2015

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

V souvislosti s přetrvávající ekonomickou krizí a vývojem na trhu práce v ČR jsme identifikovali potřebu zavedení jednotného a komplexního vzdělávacího systému aplikovaného na všechna pracoviště společnosti. Návrh vzdělávání vychází ze zkušeností vedení společnosti s cílovou skupinou, osobních rozhovorů se zaměstnanci a definováním jejich potřeb a také potřeb vedení společnosti. Z těchto potřeb vychází vymezení cílových skupin pro vzdělávací program a definice jednotlivých vzdělávacích modulů. Cílem projektu je udržet a zvýšit konkurenceschopnost společnosti a zachovat co nejvyšší počet pracovních míst při neustálém zvyšování standardů kvality a stabilizovat ekonomické postavení společnosti. Stěžejní aktivitou projektu je odborné školení všech zaměstnanců vedoucí k zavedení metod trvalého zlepšování procesů ve společnosti. Zavedení těchto metod povede k zefektivnění práce, standardizaci pracovních postupů, významným úsporám materiálu i pracovních časů, snížení poruchovosti strojů atd. V rámci projektu budou vyškoleni také interní lektoři, kteří budou dále školit zaměstnance v těchto metodách a budou dohlížet na dodržování stanovených postupů a pravidel. Školení budou realizována z větší části přímo ve výrobě a na dalších pracovištích, budou úzce propojena s praktickými cvičeními a příslušné metody budou přímo zaváděny na konkrétní pracoviště. Školení jsou doplněna o legislativní a odborná profesní školení pro vybrané zaměstnance. Projekt je určen téměř všem zaměstnancům společnosti. Ti budou dle jednotlivých skupin vzděláváni v profesních dovednostech a postupech k zavedení plánovaných procesních změn.