Komplexní rozvoj zaměstnanců

Ve druhém čtvrtletí roku 2014 jsme zahájili realizaci vzdělávacích aktivit pro naše zaměstnance v rámci projektu Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy a.s.

 

 

 

 

 

Jak již víte z našich webových stránek, v současné době realizujeme projekt komplexního vzdělávání zaměstnanců ZPA Smart Energy. Projekt zahrnuje oblast štíhlé výroby, kvality, školení IT, dále legislativní kurzy, individuální jazykové kurzy angličtiny, rovné příležitosti mužů a žen, odborná obchodní školení a kurz čínštiny.

Vzdělávací projekt byl zahájen v roce 2013. Po vypsání a následném uzavření výběrových řízení byla zahájena v dubnu 2014 realizace jednotlivých aktivit. Jako první se tak mohli účastnit školení budoucí interní lektoři. Dále se uskutečnila první ze série školení v oblasti školení štíhlé výroby – organizace pracovišť, mapování procesů, úzká místa, zdroje plýtvání. Zaměstnanci z oddělení kvality již také absolvovali několik témat z plánovaného bloku školení. Legislativní školení jsou realizována formou účasti našich zaměstnanců na otevřených kurzech. S aktuálními novinkami, změnami a podmínkami se již mohli seznámit kolegové z oddělení účetnictví a daní, controllingu, human resources. V září letošního roku zahájíme obchodní školení a také kurz čínštiny.
Celý projekt vzdělávání je plánován až do června 2015. Věřím, že realizovaná školení pomohou nám, tedy našim zaměstnancům a naší společnosti k dalším rozvoji a posílení konkurenceschopnosti.

 

Název projektu: Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ZPA Smart Energy a.s.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01408

Období realizace projektu: 01.07.2013 – 30.06.2015

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.