Rozšíření vývojového centra

Pořízení zařízení je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Potenciál.

 

  

 

Název projektu: Rozšíření vývojového centra firmy ZPA Smart Energy a.s.

Číslo projektu: 4.2 PT03/1329

Období realizace projektu: 30.6.2015

Program: TA: Potenciál - Výzva III

Náplní předkládaného projektu je rozšíření vývojového centra firmy (Technického úseku) pořízením dalšího vybavení potřebného pro provádění výzkumných a vývojových aktivit v oblasti standardních elektronických a tzv. „chytrých“ elektroměrů pro systémy AMM („Smart Grids - chytré sítě“) včetně softwaru a firmwaru. Hlavní výstup činnosti centra tak bude směřovat do oblasti CZ-NACE 26510 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů. Jedná se o velmi perspektivní produkty pro instalaci v rozvodných sítích jak v rozvinutých zemích Evropy, kde je hlavním cílem optimalizace řízení sítě a dodávek elektřiny, tak i pro mimoevropské rozvíjející se země, kde AMM elektroměry umožňují řešit problémy s vysokými technickými a netechnickými ztrátami elektřiny.
V rozšířeném vývojovém centru budou probíhat výzkumné a vývojové aktivity žadatele, včetně řešení projektů ve spolupráci s dalšími subjekty (vysoké školy, spolupracující podniky). Předkládaný projekt souvisí s podnikatelskou strategií žadatele a s jeho přístupem k výzkumu, vývoji a tvorbě inovací jako nedílné součásti činnosti společnosti ZPA Smart Energy a.s.
Projekt bude realizován v prostorách žadatele v Trutnově, které má společnost ZPA Smart Energy a.s. v dlouhodobém pronájmu. Pořizované vybavení bude umístěno v prostorách vyčleněných pro Technický úsek. V souvislosti s projektem budou provedeny pouze úpravy nutné pro instalaci a zprovoznění pořizovaných technologií.