Smart metering system pro energetiku

Projekt je financován prostřednictvím programu Alfa (Technologická agentura České republiky – TAČR), který je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

   

     

 

 

Projekt je financován prostřednictvím programu Alfa (Technologická agentura České republiky – TAČR), který je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Název projektu: Smart metering systém pro energetiku

Číslo projektu: TA03011091

Období realizace projektu: 01/2013 - 12/2014

Program: TA: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Podprogram: 1: Progresivní technologie, materiály a systémy

Specifický cíl: C1_1: Snížení materiálové a energetické náročnosti při zvýšení užitných vlastností

V dnešní době je energetika v situaci, kdy se do sítě připojují obtížně regulovatelné stochastické zdroje, které zásadním způsobem ovlivňují množství energie v síti a tedy i odběrovou křivku. K 1.3.2012 bylo v ČR instalováno 20,01MW celkového výkonu. Z celkového instalovaného výkonu bylo 222MW výkonu z VTE, což je více jak 10% celkového instalovaného výkonu v ČR. Tyto stochastické zdroje přinášejí značné náklady na regulaci soustavy a také na stavbu „tvrdých“ záložních zdrojů, což je velmi nákladné. Očekává se také výrazný nárůst špičkových odběrů v podobě klimatizací, velkým tématem je elektromobilita. Smart Metering, jakožto nedílná součást SmartGrid systémů, umožňuje získávat data pro autonomní regulaci sítě, vyrovnání odběrových křivek. To v důsledku znamená výrazné zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek z obnovitelných zdrojů a zajištění vyšší efektivity výroby a přenosu elektrické energie. Pro zvýšení efektivity využití energie, a to nejenom elektrické, je zásadní kvalitní měření, předzpracování a využití dat na lokální úrovni a následný přenos těchto dat do vyhodnocovacího centra. Vyvíjený systém je založen na nové generaci digitálních elektroměrů, které měří množství parametrů, do této chvíle plošně neměřených, a dále tyto parametry poskytuje ke zpracování. Pro přenos dat je zásadní kvalitní komunikační kanál s dostatečnou robustností a komunikační rychlostí. Klíčovým prvkem pro distribuované vyhodnocení dat a využití pro dílčí řízení je autonomní koncentrátor. Ten sbírá data a na základě nastavených scénářů řídí chod dílčího segmentu SmartGridu. Tím, že jsou data naměřena v plošné úrovni a zaslána do centrály, lze tato data velmi rychle poskytnout finálnímu zákazníkovi a tím ovlivnit jeho chování směrem k úsporám a vyšší energetické efektivitě. Interoperabilní komponenty systému umožňují vzájemnou spolupráci se standardizovanými komponenty jiných výrobců, což zásadním způsobem zvyšuje efekt a použitelnost systému.