Největší český výrobce elektroměrů

Společnost ZPA Smart Energy vznikla již v roce 1958 ve východních Čechách v Trutnově. Zde koncentrujeme významnou část výrobních kapacit. Naše dlouhodobé zkušenosti aplikujeme do výrobních a vývojových činností, které obohacujeme o nejnovější moderní poznatky. V našem vývojovém oddělení pracuje téměř čtvrtina kmenových zaměstnanců. Další pracoviště a pobočku ZPA Smart Energy najdete také v Praze.

Výrobky po celé Evropě

Na českém trhu zaujímáme výsadní postavení. Podařilo se nám ale také proniknout na trhy zahraniční. V dnešní době tak působí ZPA Smart Energy na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Litva), Balkánu (Bulharsko, Makedonie, Kosovo) i v zemích západní Evropy (Německo, Švýcarsko, Holandsko apod.)

ZPA Smart Energy se zaměřuje na 4 hlavní oblasti:

Elektronické elektroměry
Smart meters
SW řešení – ReadEn
Přijímače HDO

Elektronické elektroměry

Pokročilá funkcionalita, vysoká spolehlivost, příznivá cena. To jsou hlavní výhody digitálních elektroměrů, které díky novému principu měření a použití nejnovějších technologií výrazně předčí zastaralé mechanické elektroměry.

Smart meters

Elektronická zařízení ukládající informace o spotřebě a dalších veličinách v reálném čase se stala nepostradatelnými pomocníky spotřebitelů i distributorů. Nabídka elektroměrů od ZPA Smart Energy vždy odpovídá nejmodernějším trendům.

SW řešení – ReadEn

Software ReadEn přináší úsporu času a financí. Jedná se o rodinu specializovaných SW programů, zajišťující uživatelům perfektní přehled o stavu měřidel a sítě i plně automatizované procesy. Zároveň umožňuje efektivnější řízení pracovních týmů.

Přijímače HDO

ZPA Smart Energy je předním výrobcem HDO systémů již od jejich prvopočátků. Regulace odběru elektrické energie od té doby prošla významným vývojem. Dnešní moderní přijímače HDO podporují všechny známé komunikační protokoly, celosvětově používané.

Protože na kvalitě
nám záleží

Naším nejvyšším cílem je nejen vysoká kvalita výrobků a služeb, ale i spokojený zákazník. Jsme zavázáni plnit tyto cíle ve všech oblastech činností ZPA Smart Energy včetně plnění zákonných a normativních požadavků při vytváření bezpečného pracovního prostředí našich zaměstnanců a spolupracovníků.

Své partnery si pečlivě vybíráme. Při spolupráci s dodavateli nikdy neslevujeme ze svých cílů a hodnot.

ZPA je víc než
jen zaměstnání

Nebudeme vás dusit seznamy s informacemi o tom, jaký by měl být zájemce o práci v naší firmě. Právě naopak. Představíme vám volné pozice a vybírat si budete vy. Každý je jedinečný a každá pozice má své. Vy nejlépe víte v čem je vaše síla, kde nám můžete pomoci a jaká práce vás bude bavit a naplňovat. Našli jste takovou pozici? Neváhejte a přihlaste se o ni.

Firma s historií

1945

Znárodnění výrobního závodu
a začlenění do národního podniku Křižík Praha

Vznik společnosti ZPA sahá až do roku 1945. Tehdy došlo ke znárodnění soukromého výrobního závodu a jeho začlenění do národního podniku Křižík Praha.
1958

Zahájení výzkumu v oblasti HDO

Díky informacím získaným z výzkumu v oblasti HDO začal podnik vyrábět vlastní elektromagnetické přijímače. Ty se následně v souladu s trendy z oblasti vědy přerodily v tranzistorové a mikroprocesorové.
2004

Zahájení sériové výroby elektroměrů
z vlastního vývoje ZEx10

Po 45 letech od výroby prvního přijímače přišli vývojáři s přelomovým produktem. Statický elektroměr přesně zacílený na tehdejší potřeby rychle zaplnil sklady energetik.
2010

Vstup nového vlastníka Electrometer El Sewedy

Mohutná expanze společnosti byla v roce 2010 završena vstupem do portfolia jednoho z největších globálních hráčů na poli energetiky, El Sewedy Electrometer Group.
2012

Vyvinut nový Smart meter řady AMx60 (AM160, AM360)

Novodobé požadavky trhu daly vzniknout dalšímu segmentu produktů. Svět spatřil první inteligentní elektroměr od společnosti ZPA Smart Energy.

Výkonný management
společnosti

Seznamte se s manažery, kteří střeží kvalitu výrobků a služeb ZPA Smart Energy. Dbají na spokojenost klientů společnosti i svých zaměstnanců. Jejich bohaté zkušenosti jsou vykoupeny léty praxe, úspěchy i nezdary. Nyní stojí v čele společnosti připraveni předat své know-how a vést ji s pomocí moderních technologií a trendů stále vpřed.

„Naší vizí je být silným a spolehlivým partnerem pro měření, řízení a sběr dat v oblasti energetiky. Každodenním úsilím celého týmu se snažíme toto heslo naplňovat.“

Ing. Aleš Mikula, MBA – Generální ředitel

Ing. Aleš Mikula, MBA

Člen představenstva, generální ředitel

Vystudoval ČVUT Praha, obor technická kybernetika. V lednu 2006 ukončil postgraduální studium MBA. Ve společnosti ZPA Smart Energy působí od roku 1996. Během této doby zastával různé funkce od projektového manažera přes vedoucího technické projekce až po funkci technického ředitele, do které byl jmenován v roce 2006. V roce 2011 byl jmenován do představenstva společnosti a v roce 2016 zaštítil obchodní a technický úsek jako obchodně-technický ředitel. Od roku 2019 je generálním ředitelem.

Ing. Jakub Horák

Technický ředitel

Po ukončení studia na Technické Univerzitě v Liberci nastoupil na pozici vývojáře do firmy TL Elektronic s.r.o zabývající se vývojem a výrobou přístrojů pro letectví. Od roku 2009 působí ve firmě ZPA Smart Energy, nejprve jako vývojový pracovník, následně od roku 2011 jako vedoucí skupiny externího vývoje. Od roku 2016 vykonává funkci vedoucího technického úseku.

Ing. Hynek Brázda

Ředitel kvality

Vystudoval fakultu elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, obor elektronické součástky a systémy. Po ukončení studia nastoupil ve firmě ABB na pozici inženýr kvality a později manažer optimalizace firemních procesů. V roce 2005 nastoupil do společnosti ZPA CZ, spol. s.r.o. jako vedoucí útvaru řízení kvality. V letech 2007 a 2008 působil v automobilovém průmyslu a po návratu do ZPA Smart Energy v roce 2009 byl jmenován ředitelem kvality.

Ing. Pavel Brýdl

Obchodní ředitel

Vystudoval ekonomickou fakultu na VŠB v Ostravě. V období 2007 – 2020 pracoval ve firmě ABB, kde zastával pozici Projektového manažera a následně Business development manažera. V červnu 2020 přestoupil do obchodního týmu v ZPA Smart Energy a v červenci 2023 byl jmenován obchodním ředitelem.

Martin Hák

Výrobní ředitel

Vystudoval střední školu v elektrotechnickém oboru. Od roku 2000 pracoval v odvětví automobilového průmyslu, kde prošel od dělnických profesí přes technické až po vedoucí funkce v top managementu firmy. Od roku 2021 pracuje pro ZPA Smart Energy na pozici výrobního ředitele.

Klára Ožďanová, DiS., MBA

Vedoucí Human Resources

Vystudovala VOŠ ekonomicko-právní v Liberci, poté nastoupila na UP GŘ Trutnov, kde se věnovala poradenství a projektům. Po mateřské vyhrála výběrové řízení firmy INEX SPEDITION s.r.o., kde zakládala novou pozici Personalista a Marketingový specialista. Z rodinné firmy odešla do nadnárodní korporace Continental Automotive CR s.r.o. v Adršpach, kde se věnovala personalistice, projektům a vzdělávání. Od roku 2022 pracuje ve společnosti ZPA Smart Energy, na pozici Human Resources Manager.