Výkonný management společnosti

 

Ing. Aleš Mikula, MBA, člen představenstva, generální a technický ředitel

 GŘ Aleš Mikula  

Vystudoval ČVUT Praha, obor technická kybernetika. V lednu 2006 ukončil postgraduální studium MBA.

Ve společnosti ZPA Smart Energy působí od roku 1996. Během této doby  zastával různé funkce od projektového manažera přes vedoucího technické  projekce až po funkci technického ředitele, do které byl jmenován v roce 2006. V roce 2011 byl jmenován do představenstva společnosti a v roce  2016 zaštítil obchodní a technický úsek jako obchodně-technický ředitel. Od roku 2019 je zastupujícím generálním ředitelem.

 Ing. Petr Arabasz, MBA, člen představenstva a finanční ředitel

 Petr Arabasz  

Vystudoval strojní a ekonomický obor ČVUT Praha. Od roku 1998 certifikovaný účetní a auditor. V roce 2010 ukončil studium MBA na Sheffield Hallam University.

Po ukončení studií pracoval ve finančním auditu výrobních společností, v letech 2003-2006 ve finančních pozicích ve výrobě dílů pro automobilový průmysl a následně v oboru potravinářských obalů. Ve společnosti ZPA Smart Energy působí od roku 2020 ve funkci finančního ředitele. Od ledna 2021 byl jmenován do představenstva společnosti.

 

     

Ing. Hynek Brázda, ředitel kvality

ŘK Hynek Brázda
 
 

Vystudoval fakultu elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, obor elektronické součástky a systémy.

Po ukončení studia nastoupil ve firmě ABB na pozici inženýr kvality a později manažer optimalizace firemních procesů. V roce 2005 nastoupil do společnosti ZPA CZ, spol. s.r.o. jako vedoucí útvaru řízení kvality. V letech 2007 a 2008 působil v automobilovém průmyslu a po návratu do ZPA Smart Energy v roce 2009 byl jmenován ředitelem kvality.

Ing. Richard Hakl, výrobní ředitel

 VŘ Richard Hakl  

Vystudoval VŠST v Liberci. Po studiu nastoupil do ZPA Trutnov k.p. v roce 1985 kde začal pracovat jako výrobní dispečer. V rámci privatizace přešel v roce 1993 do společnosti ZPA-CZ s.r.o. Zde pracoval v několika výrobních funkcí a v roce 1997 byl jmenován do funkce výrobního ředitele. V této funkci od té doby pracuje nepřetržitě.