Výkonný management společnosti

 

Ing. Zdeněk Stuchlík, předseda představenstva a generální ředitel

 GŘ Zdeněk Stuchlík  

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT Praha v oboru sdělovací technika. Po ukončení studia pracoval ve společnosti Tesla Hradec Králové, kde od roku 1990 působil ve funkci ředitele. Dále působil ve společnostech Tesla YS, Tesla Ecimex, Ecimex Group vždy na pozici ředitele nebo odborného ředitele ve vrcholovém vedení.

Do ZPA nastoupil na podzim roku 2006 a od ledna 2007 řídil nově vzniklou společnost Atrium Upa Valley, sesterskou společnost ZPA Smart Energy a.s. V dubnu 2008 přešel do ZPA Smart Energy na pozici generálního ředitele a jednatele společnosti, od května 2009 pak zastává také funkci předsedy představenstva společnosti ZPA Smart Energy a.s.

Ing. Petr Přívratský, člen představenstva a finanční ředitel

 FŘ Petr Přívratský  

Vystudoval fakultu řízení Vysoké školy ekonomické v Praze. Krátce po studiu nastoupil v roce 1979 do ZPA Trutnov k.p. jako systémový analytik. V rámci privatizace přešel od počátku roku 1993 do společnosti Siemens Elektropřístroje s.r.o., kde později působil jako finanční ředitel. Po transformaci mateřské společnosti Siemens pokračoval od roku 1999 ve funkci finančního ředitele a od roku 2002 do konce roku 2010 také jednatele společnosti Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. Vedle role v oblasti ekonomiky společnosti řídil projekty budování nového výrobního areálu a podílel se na řízení převodů výrob ze zahraničí a projektech z oblasti informačních technologií.

Do ZPA Smart Energy nastoupil v březnu roku 2011, od dubna téhož roku působí jako finanční ředitel a člen představenstva společnosti.

Ing. Aleš Mikula, MBA, člen představenstva a obchodně-technický ředitel

 TŘ Aleš Mikula  

Vystudoval ČVUT Praha, obor technická kybernetika. V lednu 2006 ukončil postgraduální studium MBA.

Ve společnosti ZPA Smart Energy působí od roku 1996. Během této doby zastával různé funkce od projektového manažera přes vedoucího technické projekce až po funkci technického ředitele, do které byl jmenován v roce 2006. V roce 2011 byl jmenován do představenstva společnosti a v roce 2016 zaštítil obchodní a technický úsek jako obchodně-technický ředitel.

Ing. Hynek Brázda, ředitel kvality

ŘK Hynek Brázda
 
 

Vystudoval fakultu elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, obor elektronické součástky a systémy.

Po ukončení studia nastoupil ve firmě ABB na pozici inženýr kvality a později manažer optimalizace firemních procesů. V roce 2005 nastoupil do společnosti ZPA CZ, spol. s.r.o. jako vedoucí útvaru řízení kvality. V letech 2007 a 2008 působil v automobilovém průmyslu a po návratu do ZPA Smart Energy v roce 2009 byl jmenován ředitelem kvality.

Ing. Richard Hakl, výrobní ředitel

 VŘ Richard Hakl  

Vystudoval VŠST v Liberci. Po studiu nastoupil do ZPA Trutnov k.p. v roce 1985 kde začal pracovat jako výrobní dispečer. V rámci privatizace přešel v roce 1993 do společnosti ZPA-CZ s.r.o. Zde pracoval v několika výrobních funkcí a v roce 1997 byl jmenován do funkce výrobního ředitele. V této funkci od té doby pracuje nepřetržitě.