Historie firmy

ZPA Smart Energy je již téměř 70 let hráčem v dodávkách měřicích a řídících zařízení pro energetiku na evropském trhu. Společnost byla založena v roce 1958 a od té doby vyvíjí a dodává na trh inovativní a kvalitní výrobky - elektroměry, smart metery, hromadné dálkové ovladače (HDO) a systémy pro management energií (AMR).

Historické milníky:

2016 Certifikace systému bezpečnosti informací (ISO 27001)  
2015 Rodina chytrých metrů rozšířena o sofistikovanější AMx65 a datakoncentrátor CAM65
Významný upgrade softwaru ReadEn pro dálkové odečty dat.
 
2012 Vyvinut nový Smart meter řady AMx60 (AM160, AM360)
Zaveden systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001
 
2010 Vstup nového vlastníka Electrometer El Sewedy

Historie ZPA

2008 Zahájení výroby dle MID modul D
2006 Vstup finančního investora - Kilcullen Kapital Partners
2005 První nasazení systému AMR v pilotních akcích v zahraniční
2004 Zahájení sériové výroby elektroměrů vlastního vývoje ZEx10 (ZE110, ZE310)
Založení dceřinné společnosti v Bulharsku ZPA BG
2003 Zaveden systém environmentálního managementu ISO 14001
2001 Výroba elektroměrů sdružených s přijímačem HDO
2000 První masivní nasazení elektroměrů na trh
1999 Zahájení licenční výroby elektroměrů švýcarské společnosti EMU Electronic.
1997 Získání certifikátu ISO 9001
Rozšíření exportu přijímačů HDO do Rakouska a Nizozemí
1990 Zahájení výroby mikroprocesorových přijímačů HDO FMX400
1968 Zahájení výroby prvního tranzistorového přijímače HDO FMX10
1959 Výroba prvních elektromechanických přijímačů HDO FMX10–30
1958 Zahájení výzkumu v oblasti HDO
1945 Znárodnění výrobního závodu a začlenění do národního podniku Křižík Praha