Členství v profesních sdruženích

Hospodářská komora - Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví.

 

ELA - Elektrotechnická asociace České republiky sdružuje nejvýznamnější právnické i fyzické osoby                         elektronického a elektrotechnického průmyslu a také subjekty, které mají s elektrotechnickým průmyslem         společné zájmyEA ČR - logo.

 

RETELA - RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému pro nakládání s elektrickými Retela
a elektronickými zařízeními.

       

CIRED - mezinárodní konference zabývající se distribučními elektrickými sítěmi. Jde zároveň o světově největší organizaci, pracující na technickém poli distribučních sítí. Tato organizace zajišťuje především mezinárodní fórum pro inženýry, pracující v oblastech výzkumu, projekce, výrobě, provozování a údržbě distribučních systémů.

 

Naši technologičtí partneři

ČMIČMI - Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti.

 

 

EZU - Elektrotechnický zkušební ústav zabývající se zkoušením výrobků podle norem pro elektrickou bezpečnost.

 

 

DLMS User Association - vytváří obecné a kompatibilní komunikační objekty a umožňuje integraci různých systémů. Tím zjednodušuje provozní a obchodní procesy a zvyšuje účinnost v různých obchodních sektorech.

 

 

FNN při VDE – Fórum techniky a provozu sítí při Svazu elektrotechniky, elektroniky a informační techniky SRN. FNN sdružuje energetiky, výrobce techniky, zkušebny, vědecká pracoviště atd. zabývající se managementem elektrické energie v Německu. ZPA Smart Energy je aktivně činná v sekci FNN Měřicí technika.