Testování

Digitální mikroskop Vision

• Zobrazení na LCD
• Zvětšení 1,3x – 122x
• Možnost jednoduchého poměřování
• Rozlišení kamery: FHD 1080 p
• Snadné pořizování a export obrázků

 

Stereomikroskop Lynx

• Základní zvětšení 7x – 40x
• Velké zorné pole
• Možnost připojení fotoaparátu
• Velká hloubka ostrosti a vynikající obraz

 

Širokosvazková stereolupa Mantis Compact

• Zvětšení 2x, 4x, 6x, 8x
• Rychlá výměna objektivů
• Studené LED osvětlení
• Velká pracovní vzdálenost

 

Testovací stanice Zera - 40 pozic

• Stanice pro kalibraci a testovaní elektroměrů
• Měření činných, jalových a zdánlivých výkonů
• Čtyř-kvadrantová měření
• Měření frekvencí, fázových úhlů a účiníku

 

Testovací stanice Zera - 10 pozic

• Stanice pro kalibraci a testovaní elektroměrů
• Měření činných, jalových a zdánlivých výkonů
• Čtyř-kvadrantová měření
• Měření frekvencí, fázových úhlů a účiníku

 

Testovací stanice Applied Precision 8320B - 40 pozic

• Stanice pro kalibraci a testovaní elektroměrů
• Měření činných, jalových a zdánlivých výkonů
• Čtyř-kvadrantová měření
• Měření frekvencí, fázových úhlů a účiníku

 

Testovací stanice Applied Precision 8325B - 40 pozic

• Stanice pro kalibraci a testovaní elektroměrů
• Měření činných, jalových a zdánlivých výkonů
• Čtyř-kvadrantová měření
• Měření frekvencí, fázových úhlů a účiníku

 

Testovací stanice Meter Test, ASTeL 3.24.2 - 10 pozic

• Stanice pro testovaní elektroměrů
• Měření činných, jalových a zdánlivých výkonů
• Čtyř-kvadrantová měření
• Měření frekvencí, fázových úhlů a účiníku

 

Tester SPEA EASY TEST 105

• Elektrické testování na kompletně osazených deskách (SMD, THD), použití jehlového pole
• In Circuit test - zjištění zkratů, kompletnost a správnost osazení, parametrické testy součástek
• Funkční test - podle požadavků na konkrétní desku, blokové testy, měření napěťových úrovní v určených
místech obvodu atd.