CAM65

Datakoncentrátor je plně programovatelné zařízení užívané v AMM systémech pro řízení komunikace na sběrnici a sběr dat z podřízených měřidel.

Datakoncentrátor může spravovat stovky elektroměrů. Konkrétní  počet je limitován rozsahem zaznamenávaných dat a použitou komunikační technologií. Primární komunikační technologií je PLC PRIME, datakoncentrátor ovšem podporuje mnoho dalších protokolů. Modulární struktura umožňuje zavádění nového HW, stejně jako protokolárních modulů.

 

Datakoncentrátor je řízen průmyslovým mikroprocesorem na bázi operačního systému Linux. Datakoncentrátor obsluhuje rozhraní jak k měřidlům, tak k nadřazeným systémům, spouští automatické odečty, stejně jako předává data z HES do elektroměru. Získaná data jsou uložena v interní databázi a změněna při předání do nadřazených systémů. Datový koncentrátor může také zpracovávat servisní a provozní data elektroměru. Výpočetní jádro zpracovává požadované výpočty a údaje předzpracovává. Je možné přidat USB flash disk pro zvýšení kapacity paměti. Úlohy na sběr dat jsou naprogramovány automaticky a jsou řízeny interním plánovačem. Klíčovou funkcionalitou je podpora přímého  přístupu HES k jednotlivým elektroměrům.

Směrem k elektroměrům datakoncentrátor umožňuje mimo jiné:

–  Odečítat registry elektroměru

–  Odečítat alarmy a události elektroměru

–  Přenášet povely do elektroměru

–  Přenášet parametrizační informace do elektroměru

–  Měnit FW v elektroměru

Směrem k HES umožňuje datakoncentrátor mimo jiné:

–  Přenášet odečítaná data

–  Přenášet alarmy a události z elektroměrů a DCU

–  Přenášet data o úspěšnosti komunikace a komunikační logy

–  Přijímat povely pro parametrizaci elektroměrů a DCU

–  Přijímat nový FW datakoncentrátoru a elektroměrů