Simulátor zátěže elektroměru SZE-12

Simulátor zátěže elektroměru je určen pro orientační kontrolu funkce elektroměru zapojeného v rozvaděči.

Kontrola se provádí na elektroměru, který je připojen standardním způsobem a odběrné místo je pod napětím. Z měřeného elektroměru je po nakontaktování napájen i SZE-12 (neobsahuje vlastní zdroj energie). Do proudového obvodu elektroměru vnucuje proud přibližně 8 A. Velikost tohoto proudu kolísá vzávislosti na změnách síťového napětí a velikosti přechodového odporu mezi proudovými svorkami SZE-12 a proudovými svorkami elektroměru. SZE-12 je navržen pro napájení jmenovitým napětím 230 V / 50 Hz, umožňuje však i kontrolu elektroměrů připojených v síti 120 V / 50 Hz – v tom případě však bude proud simulovanou zátěží poloviční. Výstupní obvod je chráněn tavnou pojistkou 16 A, která se při běžném provozu nepřepálí. Má-li elektroměr vykázat spotřebu 0,1 kWh, pak je nutná doba připojení SZE-12 přibližně 2,5 min. Tato zkouška může být zkrácena u elektronických elektroměrů, které mají signalizaci rozběhu blikající šipkou nebo bargraf, na kterém je měřený výkon orientačně zobrazován. Během delšího nebo opakovaného měření může dojít k přehřátí simulátoru, při kterém dojde k aktivaci vratné tepelné ochrany. Než dojde k vychladnutí, jeví se simulátor jako nefunkční. Maximální doba provozu při maximálním výstupním výkonu jsou 3 minuty. Poté je nutné ponechat přístroj 10 minut nepřipojený (doba potřebná pro vychladnutí/zotavení). Po vychladnutí je SZE-12 opět schopen řádné funkce. Simulátor zátěže je certifikován jako zařízení CAT IV dle norem ČSN EN 61326-1 a ČSN EN 61010-1 ed.2.