ZE110 - jednofázový elektronický elektroměr

 • Pro maloodběratele i velkoodběratele
 • Programovatelný
 • 1-4 tarify
 • Měření elektrické energie oběma směry
 • Vnitřní hodiny
 • Řízení tarifů
 • Nepřímé měření
 • Odečet v beznapěťovém stavu

Zákaznické funkce

 • Zákaznická parametrizace
 • Historická data
 • Záznamník událostí
 • Profily
 • S0, RS485
 • Relé

Aktivní energie 1F provoz Optický port PLC Interní hodiny Profil spotřeby Záznamník událostí Odpojovač IP 53

Elektroměry řady ZE110.DE a ZE110.DK jsou moderní, elektronické, plně programovatelné elektroměry pro sledování a řízení odběru elektrické energie v oblasti maloodběrů. Jsou připraveny splnit požadavky v souvislosti s liberalizací trhu s elektrickou energií i požadavky na dálkové přenosy dat a sdružené odečty různých druhů energií. Vzhledem k celkové HW i SW koncepci umožňují modifikaci nebo rozšiřování SW elektroměru o nové funkce, požadované zákazníky. Tato koncepce umožňuje využívat všech výhod, které elektronický elektroměr nabízí, včetně paměťových registrů a různých druhů komunikací.

Elektroměry jsou schváleny podle MID, WELMEC 7.2 a jsou určeny pro fakturační měření.

Galvanické oddělení proudového a napěťového obvodu zajišťuje měřící proudový transformátor. Měřící systém umožňuje měření i za přítomnosti stejnosměrných a harmonických složek v měřeném obvodu (napětí i proud) v celém měřicím rozsahu elektroměru.