AM360 - třífázový chytrý, elektronický elektroměr

 • Pro velkoodběratele
 • Programovatelný
 • Profily
 • Pro systémy AMM
 • 1 až 8 tarifů
 • PRIME standard  
 • Měření elektrické energie oběma směry
 • Měří činnou energii ve třídách přesnosti A nebo B
 • Měří jalovou energii v třídě přesnosti 2 nebo 3
 • Je v souladu s EN 50470-1 a EN 50470-3 (činná energie)
 • EN 62053-23 a EN 62052-11 (jalová energie)
 • Přímé i nepřímé měření
 • Systém reálného času zálohovaný vyměnitelnou baterií

Zákaznické funkce

 • Historická data
 • Záznamník událostí
 • Řízení tarifů
 • Zákaznická parametrizace
 • Odpojovač
 • Odečet v beznapěťovém stavu

Aktivní energie Aktivní, reaktivní energie 3F provoz Optický port DLMS PLC RS 485 Detekce napadení Interní hodiny Vnitřní baterie Profil spotřeby Záznamník událostí Odpojovač IP 53 PRIME

Elektronické elektroměry řady AM360 jsou moderní měřidla určená pro použití v systémech AMM pro monitorování, kontrolu a ovládání spotřeby elektrické energie. Elektroměry umožnují archivovat řadu provozních údajů a jsou vybaveny komunikačním modulem pro obousměrný dálkový přenos dat a řídících povelů. Komunikační protokoly splňují standardy IEC 62056-21 a DLMS. Elektroměry lze konfigurovat dle konkrétních požadavků a potřeb zákazníka. Elektroměry umožňují měření činné energie v obou směrech (odběr i dodávka) a měření jalové energie ve čtyřech kvadrantech.

Elektroměry jsou určeny pro fakturační měření (certifikováno pro měření činné energie dle směrnice MID, WELMEC 7.2, pro měření jalové energie dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb.)