AM163

  • jednofázové elektronické zařízení
  • energii může započítávat až do 8* sad tarifních registrů a jedné sady totálních registrů
  • měří činnou energii ve třídách přesnosti A nebo B
  • měří jalovou energii ve třídě přesnosti 2 nebo 3
  • je v souladu s EN 50470-1 a EN 50470-3 (činná energie)
  • je navržen pro přímé připojení
  • má systém reálného času zálohovaný baterií

Elektronické elektroměry rodin AMx60, AMx63 a AMx65 jsou moderní měřidla určená pro použití v systémech AMM pro monitorování, kontrolu a dle provedení i pro ovládání spotřeby elektrické energie. Rodiny AMx60, AMx63 i AMx65 jsou založeny na stejném měřícím i aplikačním jádře, rodina AMx63 je "odlehčenou" optimalizovanou variantou s redukovaným počtem funkcionalit. Rodina AMx63 je určena pro spolupráci s externími moduly. Elektroměry umožnují archivovat řadu provozních údajů a jsou vybaveny komunikačním modulem pro jednosměrný nebo obousměrný dálkový přenos dat a řídících povelů. Komunikační protokoly splňují standardy IEC 62056-21 a DLMS. Elektroměry lze konfigurovat dle konkrétních požadavků a potřeb zákazníka. Elektroměry umožňují přímé nebo polonepřímé měření činné energie v obou směrech (odběr i dodávka) a měření jalové energie ve čtyřech kvadrantech. Elektroměry jsou určeny pro fakturační měření (certifikováno pro měření činné energie dle směrnice MID, WELMEC 7.2.