AM165

 • Pro velkoodběratele
 • Pro systémy AMM
 • PRIME standard  
 • Měří činnou energii ve třídách přesnosti A nebo B
  Měří jalovou energii v třídě přesnosti 2 nebo 3
 • 1 až 8 tarifů
 • Komunikace
 • V souladu s EN 50470-1 a EN 50470-3 (činná energie) 
 • EN 62053-23 a EN 62052-11 (jalová energie)
 • Přímé připojení 
 • Systém reálného času zálohovaný vyměnitelnou baterií

Zákaznické funkce

 • Historická data
 • Odpojovač
 • Záznamník událostí
 • Profily
 • Zákaznická parametrizace
 • S0, RS485
 • Beznapěťový odečet
 • Podsvit displeje

Aktivní, reaktivní energie 1F provoz Optický port DLMS GSM/GPRS PLC RS 485 Detekce napadení Interní hodiny Vnitřní baterie Profil spotřeby Záznamník událostí Odpojovač IP 54 PRIME

Elektronické elektroměry řady AM160 jsou moderní měřidla určená pro použití v systémech AMM pro  monitorování, kontrolu a ovládání spotřeby elektrické energie. Elektroměry umožnují archivovat řadu provozních údajů a jsou vybaveny komunikačním modulem pro obousměrný dálkový přenos dat a řídící povelů. Komunikační protokoly splňují standardy IEC 62056-21 a DLMS. Elektroměry lze konfigurovat dle konkrétních požadavků a potřeb zákazníka. Elektroměry umožňují měření činné energie v obou směrech (odběr i dodávka) a měření jalové energie ve čtyřech kvadrantech.

Elektroměry jsou určeny pro fakturační měření (certifikováno pro měření činné energie dle směrnice MID, WELMEC 7.2, pro měření jalové energie dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb.)