AM170

 • Pro velkoodběratele
 • Pro systémy AMM
 • PRIME standard  
 • Měří činnou energii ve třídách přesnosti A nebo B
  Měří jalovou energii v třídě přesnosti 2 nebo 3
 • Komunikace DLMS
 • V souladu s EN 50470-1 a EN 50470-3 (činná energie) 
 • EN 62053-23 a EN 62052-11 (jalová energie)
 • Přímé připojení 
 • Systém reálného času zálohovaný baterií

Zákaznické funkce

 • Historická data
 • Odpojovač
 • Záznamník událostí
 • Profily
 • Zákaznická parametrizace
 • Beznapěťový odečet

Aktivní, reaktivní energie 1F provoz Optický port DLMS PLC Detekce napadení Interní hodiny Vnitřní baterie Profil spotřeby Záznamník událostí Odpojovač PRIME

Skupinu elektroměrů AMx70 tvoří moderní elektronické přístroje navržené pro použití v systémech AMM pro monitorování, kontrolu a řízení spotřeby elektřiny. Tyto elektroměry umožňují uchovávání provozních údajů a jsou vybaveny komunikačním modulem pro obousměrný dálkový přenos dat a řídicích příkazů. Komunikační protokol je v souladu s IEC 62056-21 a DLMS. Elektroměry mohou být nakonfigurovány podle potřeb a požadavků zákazníků. Tyto elektroměry umožňují přímé měření aktivní energie v obou směrech (odběr a dodávka energie), stejně jako měření reaktivní energie ve čtyřech kvadrantech.

Tyto elektroměry byly navrženy pro účely vyúčtování. Elektroměry jsou schváleny podle směrnice pro měřicí přístroje MID a podle dokumentu WELMEC 7.2 pro fakturaci aktivní energie a rovněž jsou schváleny pro měření reaktivní energie podle zákona o metrologii 505/1990 Sb.