AM365

 • Pro velkoodběratele
 • Programovatelný
 • Profily
 • Pro systémy AMM
 • 1 až 8 tarifů
 • PRIME standard  
 • Měření elektrické energie oběma směry
 • Měří činnou energii ve třídách přesnosti A nebo B
 • Měří jalovou energii v třídě přesnosti 2 nebo 3
 • Je v souladu s EN 50470-1 a EN 50470-3 (činná energie)
 • EN 62053-23 a EN 62052-11 (jalová energie)
 • Přímé i nepřímé měření
 • Systém reálného času zálohovaný vyměnitelnou baterií

Zákaznické funkce

 • Historická data
 • Záznamník událostí
 • Řízení tarifů
 • Zákaznická parametrizace
 • Odpojovač
 • Odečet v beznapěťovém stavu

Aktivní, reaktivní energie 3F provoz 1F+2F+3F provoz Optický port DLMS GSM/GPRS PLC RS 485 Detekce napadení Interní hodiny Vnitřní baterie Profil spotřeby Záznamník událostí Odpojovač IP 53 PRIME

Elektronické elektroměry rodin AMx60 a AMx65 jsou moderní měřidla určená pro použití v systémech AMM pro monitorování,kontrolu a ovládání spotřeby elektrické energie a umožnují archivovat řadu provozních údajů. Rodiny AMx60 i AMx65 jsou založeny na stejném měřícím i aplikačním jádře, rodina AMx65 je optimalizovanou variantou s rozšířeným počtem funkcionalit. Elektroměry jsou vybaveny komunikačním modulem s optickým rozhraním a se dvěma komunikačními kanály pro obousměrný dálkový a místní přenos dat a řídících povelů. Komunikační protokoly splňují standardy IEC 62056-21 a DLMS. Elektroměry lze konfgurovat dle konkrétních požadavků a potřeb zákazníka. Elektroměry umožňují přímé nebo polonepřímé měření činné energie v obou směrech (odběr i dodávka) a měření jalové energie ve čtyřech kvadrantech.

Elektroměry jsou určeny pro fakturační měření (certifkováno pro měření činné energie dle MID (NV č. 120/2016), pro měření jalové energie dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb.)