AM370

 • Pro velkoodběratele
 • Programovatelný
 • Profily
 • Pro systémy AMM
 • PRIME standard  
 • Měření elektrické energie oběma směry
 • Měří činnou energii ve třídách přesnosti A nebo B
 • Měří jalovou energii v třídě přesnosti 2 nebo 3
 • Je v souladu s EN 50470-1 a EN 50470-3 (činná energie)
 • EN 62053-23 a EN 62052-11 (jalová energie)
 • Přímé i polonepřímé měření
 • Systém reálného času zálohovaný baterií

Zákaznické funkce

 • Historická data
 • Záznamník událostí
 • Řízení tarifů
 • Zákaznická parametrizace
 • Odpojovač
 • Odečet v beznapěťovém stavu

Aktivní, reaktivní energie 3F provoz 1F+2F+3F provoz Optický port DLMS PLC Detekce napadení Interní hodiny Vnitřní baterie Profil spotřeby Záznamník událostí Odpojovač PRIME

Skupinu elektroměrů AMx70 tvoří moderní elektronické přístroje navržené pro použití v systémech AMM pro monitorování, kontrolu a řízení spotřeby elektřiny. Tyto elektroměry umožňují uchovávání provozních údajů a jsou vybaveny komunikačním modulem pro obousměrný dálkový přenos dat a řídicích příkazů.  Komunikační protokol je v souladu s IEC 62056-21 a DLMS. Elektroměry mohou být nakonfigurovány podle potřeb a požadavků zákazníků. Tyto elektroměry umožňují přímé a polopřímé měření aktivní energie v obou směrech (odběr a dodávka energie), stejně jako měření reaktivní energie ve čtyřech kvadrantech.

Tyto elektroměry byly navrženy pro účely vyúčtování. Elektroměry jsou schváleny podle směrnice pro měřicí přístroje MID a podle dokumentu WELMEC 7.2 pro fakturaci aktivní energie a rovněž jsou schváleny pro měření reaktivní energie podle zákona o metrologii 505/1990 Sb.