ED110 - jednofázový elektroměr na DIN lištu

 • Montáž na DIN lištu
 • Pro maloodběr elektřiny
 • Programovatelný
 • Měření elektrické energie oběma směry
 • Řízení tarifů - externí
 • Elektronický (s displejem)
 • Přímé připojení

Aktivní energie 1F provoz Optický port IP 20

Elektroměr ED110 je jednofázový elektronický jedno až dvoutarifní elektroměr činné energie třídy A nebo B, určený pro přímé připojení.

Základem technického řešení je mikroprocesor, který zastává všechny hlavní funkce. Převádí analogový signál ze senzoru proudu a napětí na digitální, provádí výpočty, obsluhuje displej, snímá tarifní vstupy, komunikuje po optorozhraní, generuje IR a SO impulzy a vybrané hodnoty a údaje ukládá do paměti a přizpůsobuje vlastnosti elektroměru požadavkům a potřebám odběratele. Nemá galvanicky oddělený napěťový a proudový obvod. Měřící systém umožňuje měření i za přítomnosti stejnosměrných a harmonických složek v měřeném obvodu (napětí i proud) v celém měřicím rozsahu elektroměru. Negativní působení ss složek je eliminováno v každé měřící periodě. Kalibrace měřicího systému se uskutečňuje programově, elektroměr neobsahuje žádné mechanické nastavovací prvky. Měřicí systém zabezpečuje s rezervou deklarovanou přesnost elektroměru.

Elektroměr měří a ukládá tyto základní veličiny (v případě potřeby i zobrazuje na displeji):

 • Pro každý ze 2 tarifů spotřebu i dodávku (tzn. 4 registry energie).
 • Pro každý registr spotřeby i dodávky dobu čítání do tohoto registru (tzn. 4 registry času).
 • Součtové registry pro celkový čas odběru a celkový čas dodávky.
 • Maximální proud a maximální výkon.
 • Provozní čas, počty výpadků sítě, čas po nulování maxima proudu a výkonu.

Jako podružné údaje měří a zobrazuje na displeji:

 • okamžité efektivní napětí,
 • okamžitý efektivní proud,
 • okamžitý výkon.