ED310 - třífázový elektroměr na DIN lištu

 • Montáž na DIN lištu
 • Pro maloodběr elektřiny
 • Programovatelný
 • Měření elektrické energie oběma směry
 • Elektronický (s displejem)
 • 1-4 tarify
 • Řízení tarifů - externí
 • Přímé i nepřímé měření

Zákaznické funkce

 • S0, RS485, M-Bus

Aktivní energie 3F provoz Optický port IP 20

Elektroměr ED310 je třífázový elektronický čtyřtarifní elektroměr činné energie třídy A nebo B, určený pro přímé (ED310) a nepřímé (ED310.I) připojení.

Základem technického řešení je mikroprocesor, který zastává všechny hlavní funkce. Převádí analogový signál ze senzoru proudu a napětí na digitální, provádí výpočty, obsluhuje displej, snímá tarifní vstupy, komunikuje po optorozhraní, generuje IR a S0 impulzy a vybrané hodnoty a údaje ukládá do paměti a přizpůsobuje vlastnosti elektroměru požadavkům a potřebám odběratele. Měřící systém umožňuje měření i za přítomnosti stejnosměrných a harmonických složek v měřeném obvodu (napětí i proud) v celém měřicím rozsahu elektroměru. Negativní působení ss složek je eliminováno v každé měřící periodě. Kalibrace měřicího systému se uskutečňuje programově, elektroměr neobsahuje žádné mechanické nastavovací prvky. Měřicí systém zabezpečuje s rezervou deklarovanou přesnost elektroměru.

Elektroměr měří a ukládá tyto základní veličiny (a v případě potřeby i zobrazuje na displeji):

 • Pro každý ze 4 tarifů spotřebu i dodávku (tzn. 8 registrů energie)
 • Pro každý registr spotřeby i dodávky dobu čítání do tohoto registru (tzn. 8 registrů času)
 • Součtové registry pro celkový čas odběru a celkový čas dodávky
 • Maximální proud a maximální výkon
 • Provozní čas, počty výpadků sítě, čas po nulování maxima proudu a výkonu

Jako podružné údaje měří ED310 (a v případě potřeby i zobrazuje na displeji):

 • okamžité efektivní napětí
 • okamžitý efektivní proud
 • okamžitý činný výkon