ZE110 - jednofázový elektronický elektroměr

  • Pro maloodběratele i velkoodběratele
  • Programovatelný
  • 1-4 tarify
  • Měření elektrické energie oběma směry

Aktivní energie 1F provoz Optický port

Výroba tohoto produktu byla ukončena.

Elektroměry řady ZE110.DE a ZE110.DK jsou moderní, elektronické, plně programovatelné elektroměry pro sledování a řízení odběru elektrické energie v oblasti maloodběrů. Jsou připraveny splnit požadavky v souvislosti s liberalizací trhu s elektrickou energií i požadavky na dálkové přenosy dat a sdružené odečty různých druhů energií. Vzhledem k celkové HW i SW koncepci umožňují modifikaci nebo rozšiřování SW elektroměru o nové funkce, požadované zákazníky. Tato koncepce umožňuje využívat všech výhod, které elektronický elektroměr nabízí, včetně paměťových registrů a různých druhů komunikací.

Elektroměry jsou schváleny podle MID, WELMEC 7.2 a jsou určeny pro fakturační měření.

Galvanické oddělení proudového a napěťového obvodu zajišťuje měřící proudový transformátor. Měřící systém umožňuje měření i za přítomnosti stejnosměrných a harmonických složek v měřeném obvodu (napětí i proud) v celém měřicím rozsahu elektroměru.