Třífázový elektroměr ZE310

 • Pro maloodběratele i velkoodběratele
 • Programovatelný
 • 1-4 tarify
 • Měření elektrické energie oběma směry
 • Řízení tarifů - externí nebo modulem
 • Přímé i nepřímé měření
Zákaznické funkce
 • Zákaznická parametrizace
 • Historická data
 • Záznamník událostí
 • Profily
 • S0, RS485
 • Vnitřní hodiny

Aktivní energie 3F provoz Optický port GSM/GPRS PLC RS 485 Interní hodiny Profil spotřeby Záznamník událostí IP 54 IP 53

Výroba tohoto produktu byla ukončena.

ZE310 je třífázový elektronický jedno až čtyřtarifní elektroměr pro měření činné energie (třída A nebo B), určený pro přímé i nepřímé (přes transformátory) připojení.

Základem technického řešení je mikroprocesor, který zastává všechny hlavní funkce. Převádí analogový signál ze senzoru proudu a napětí na digitální, provádí výpočty, obsluhuje displej, snímá tarifní vstupy, komunikuje po optorozhraní, generuje IR a S0 impulzy a vybrané hodnoty ukládá do paměti a přizpůsobuje vlastnosti elektroměru požadavkům a potřebám odběratele. Galvanické oddělění proudových a napěťových obvodů zajišťují proudové měřící transformátory. Měřící systém umožňuje měření i za přítomnosti stejnosměrných a harmonických složek v měřeném obvodu (napětí i proud) v celém měřicím rozsahu elektroměru. Negativní působení ss složek je eliminováno v každé měřící periodě. Kalibrace měřicího systému se uskutečňuje programově, elektroměr neobsahuje žádné mechanické nastavovací prvky. Měřicí systém zabezpečuje s rezervou deklarovanou přesnost elektroměru.