Třífázový elektroměr ZE310

 • Pro maloodběratele i velkoodběratele
 • Programovatelný
 • 1-4 tarify
 • Měření elektrické energie oběma směry
 • Řízení tarifů - externí nebo modulem
 • Přímé i nepřímé měření
Zákaznické funkce
 • Zákaznická parametrizace
 • Historická data
 • Záznamník událostí
 • Profily
 • S0, RS485
 • Vnitřní hodiny

Aktivní energie 3F provoz Optický port GSM/GPRS PLC RS 485 Interní hodiny Profil spotřeby Záznamník událostí IP 54 IP 53

ZE310 je třífázový elektronický jedno až čtyřtarifní elektroměr pro měření činné energie (třída A nebo B), určený pro přímé i nepřímé (přes transformátory) připojení.

Základem technického řešení je mikroprocesor, který zastává všechny hlavní funkce. Převádí analogový signál ze senzoru proudu a napětí na digitální, provádí výpočty, obsluhuje displej, snímá tarifní vstupy, komunikuje po optorozhraní, generuje IR a S0 impulzy a vybrané hodnoty ukládá do paměti a přizpůsobuje vlastnosti elektroměru požadavkům a potřebám odběratele. Galvanické oddělění proudových a napěťových obvodů zajišťují proudové měřící transformátory. Měřící systém umožňuje měření i za přítomnosti stejnosměrných a harmonických složek v měřeném obvodu (napětí i proud) v celém měřicím rozsahu elektroměru. Negativní působení ss složek je eliminováno v každé měřící periodě. Kalibrace měřicího systému se uskutečňuje programově, elektroměr neobsahuje žádné mechanické nastavovací prvky. Měřicí systém zabezpečuje s rezervou deklarovanou přesnost elektroměru.