Podnikový SW SysEl

Podnikové aplikace klient/server (cloud) s vysokou mírou přizpůsobení na míru, krátkou implementační dobou a komfortním uživatelským rozhraním.


SysEl Výroba
Výroba elektronických a mechanických zařízení obecně, s úplnou podporou technologických postupů a dokumentace, výrobních operací, testovacích záznamů. Podpora vstupů z čteček a vstupů z výrobních PC a automatů.


SysEl Servis
Servis elektronických a mechanických zařízení obecně, plná podpora složitých servisních operací. Podpora vstupů z kalibračních a testovacích pracovišť. Tvorba a evidence listinných výstupů dle platné legislativy ČR.


SysEl Marketing
Marketingová evidence trhů, obchodních aktivit, plánovaných akcí, kontaktů a kampaní.


SysEl Projekt
Projektová evidence s podporou agilních metod řízení projektů. Standardní evidence projektů, úkolů a průběhu je doplněná o evidence souvisejících nákladů, vazeb na verzování dokumentace a  vazeb na systém řízení jakosti. Podporuje projekty ve fázi po dodávce s využitím evidence produktů a produktové
podpory (incidentů, help-desku, licencování).