Naše produkty

Hledáte přijímače HDO nebo moderní měřící přístroje / elektroměry vyvinuté na té nejvyšší technologické úrovni? Obraťte se na ZPA Smart Energy, největšího českého výrobce měřící a regulační techniky. Díky získaným znalostem, modernímu vývojovému středisku a svědomitým partnerům, kteří ctí principy fungování naší společnosti, dokážeme vyrobit produkty podle specifických potřeb našich klientů.

Filtr produktů

Filtr elektroměrů

Podrobný filtr

Elektroměry a Smart meters

CAM65

Datakoncentrátor je plně programovatelné zařízení užívané v AMM systémech pro řízení komunikace na sběrnici a sběr dat z podřízených měřidel.

Datakoncentrátor může spravovat stovky elektroměrů. Konkrétní počet je limitován rozsahem zaznamenávaných dat a použitou komunikační technologií. Primární komunikační technologií je PLC PRIME, datakoncentrátor ovšem podporuje mnoho dalších protokolů. Modulární struktura umožňuje zavádění nového HW, stejně jako protokolárních modulů.

Datakoncentrátor je řízen průmyslovým mikroprocesorem na bázi operačního systému Linux. Datakoncentrátor obsluhuje rozhraní jak k měřidlům, tak k nadřazeným systémům, spouští automatické odečty, stejně jako předává data z HES do elektroměru. Získaná data jsou uložena v interní databázi a změněna při předání do nadřazených systémů. Datový koncentrátor může také zpracovávat servisní a provozní data elektroměru. Výpočetní jádro zpracovává požadované výpočty a údaje předzpracovává. Je možné přidat USB flash disk pro zvýšení kapacity paměti. Úlohy na sběr dat jsou naprogramovány automaticky a jsou řízeny interním plánovačem. Klíčovou funkcionalitou je podpora přímého přístupu HES k jednotlivým elektroměrům.

Směrem k elektroměrům datakoncentrátor umožňuje mimo jiné:

 • Odečítat registry elektroměru
 • Odečítat alarmy a události elektroměru
 • Přenášet povely do elektroměru
 • Přenášet parametrizační informace do elektroměru
 • Měnit FW v elektroměru

Směrem k HES umožňuje datakoncentrátor mimo jiné:

 • Přenášet odečítaná data
 • Přenášet alarmy a události z elektroměrů a DCU
 • Přenášet data o úspěšnosti komunikace a komunikační logy
 • Přijímat povely pro parametrizaci elektroměrů a DCU
 • Přijímat nový FW datakoncentrátoru a elektroměrů

KP01

Kryt KP01 je určen pro zabezpečení živých částí přívodních kabelů po odmontování elektroměru. Připevňuje se na desku rozvodnice v místě odběrného elektrického zařízení. Pro uchycení se využívá standardních montážních bodů.

Kabely se buď opatří izolací a zafixují mezi zuby hřebene, který je součástí výlisku krytu, nebo se zasunou do svorkovnice a spolu s ní se volně vloží do krytu. Kryt se uzavře, zaplombuje a tím se zajistí trvalé krytí přívodní instalace nn.

Víko krytu se dodává v provedení:

 • 001 – neprůhledné
 • 002 – průhledné

OneMeter

OneMeter Vám umožňuje mít kontrolu nad spotřebou energie i nákladů na ni. Data z elektroměru odečítá každých 15 minut a přes mobilní telefon je odesílá do Cloudu. Díky aplikacím OneMeter a cloud.onemeter.com budete mít aktuální informace vždy po ruce.

ReadOut

Software pro čtení elektroměru přes optické rozhraní a čtení kontrolního součtu firmware (HASH) elektroměrů řady AMx6x a AMx75.

S10-BT

Komunikační hlavice S10BT je primárně určena k vytvoření komunikačního kanálu mezi přístroji vybavenými optickým rozhraním dle standardu ČSN EN 62056-21 (Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže) na jedné straně a softwarovou aplikací na straně druhé.

Hlavice S10BT převádí optické signály v infračerveném spektru (modulované sériovým rozhraním) na virtuální sériový port Bluetooth (SPP). Umožňuje galvanicky oddělenou bezdrátovou komunikaci. Obsahuje optoelektronický vysílač, přijímač, akumulátor, Bluetooth modul a mikroprocesor pro řízení komunikace.

Integrovaný toroidní magnet umožňuje hlavici S10BT odnímatelně uchytit k povrchu přístroje a zároveň i centrovat optická rozhraní.

Zařízení může obsahovat krytku optického rozhraní, USB kabel pro nabíjení akumulátoru, šňůru s karabinou na krk, poutka pro připevnění sondy a krytky ke karabině.

S10IR

S10IR je optická hlavice určená pro vyčítání dat a komunikaci s elektroměrem, přijímačem HDO a s jinými přístroji.

Optická hlavice S10IR převádí optické signály na signály sériového rozhraní RS232 (RxD a TxD). Jejím hlavním účelem je umožnění komunikace s přijímači HDO a s elektroměry vybavenými optickým rozhraním podle standardu ČSN EN 62056-21 „Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže“.

 

SZE-12

Simulátor zátěže elektroměru je určen pro orientační kontrolu funkce elektroměru zapojeného v rozvaděči.

Kontrola se provádí na elektroměru, který je připojen standardním způsobem a odběrné místo je pod napětím. Z měřeného elektroměru je po nakontaktování napájen i SZE-12 (neobsahuje vlastní zdroj energie). Do proudového obvodu elektroměru vnucuje proud přibližně 8 A. Velikost tohoto proudu kolísá vzávislosti na změnách síťového napětí a velikosti přechodového odporu mezi proudovými svorkami SZE-12 a proudovými svorkami elektroměru. SZE-12 je navržen pro napájení jmenovitým napětím 230 V / 50 Hz, umožňuje však i kontrolu elektroměrů připojených v síti 120 V / 50 Hz – v tom případě však bude proud simulovanou zátěží poloviční. Výstupní obvod je chráněn tavnou pojistkou 16 A, která se při běžném provozu nepřepálí. Má-li elektroměr vykázat spotřebu 0,1 kWh, pak je nutná doba připojení SZE-12 přibližně 2,5 min. Tato zkouška může být zkrácena u elektronických elektroměrů, které mají signalizaci rozběhu blikající šipkou nebo bargraf, na kterém je měřený výkon orientačně zobrazován. Během delšího nebo opakovaného měření může dojít k přehřátí simulátoru, při kterém dojde k aktivaci vratné tepelné ochrany. Než dojde k vychladnutí, jeví se simulátor jako nefunkční. Maximální doba provozu při maximálním výstupním výkonu jsou 3 minuty. Poté je nutné ponechat přístroj 10 minut nepřipojený (doba potřebná pro vychladnutí/zotavení). Po vychladnutí je SZE-12 opět schopen řádné funkce. Simulátor zátěže je certifikován jako zařízení CAT IV dle norem ČSN EN 61326-1 a ČSN EN 61010-1 ed.2.

SZE10

Simulátor zátěže elektroměru je určen pro orientační kontrolu funkce elektroměru zapojeného v rozvaděči.

Kontrola se provádí na elektroměru, který je připojen standardním způsobem a odběrné místo je pod napětím. Z měřeného elektroměru je po nakontaktování napájen i SZE (neobsahuje vlastní zdroj energie). Do proudového obvodu elektroměru vnucuje proud přibližně 10 A. Velikost tohoto proudu kolísá v závislosti na změnách síťového napětí a velikosti přechodového odporu mezi proudovými svorkami SZE a proudovými svorkami elektroměru.

USB-1

USB1 je optická hlavice určená pro provádění odečtů z elektroměrů, přijímačů HDO a dalších zařízení přes rozhraní USB.

Optická hlavice USB1 převádí optické signály v infračerveném spektru (modulované sériovým rozhraním) na sběrnici USB. Umožňuje galvanicky oddělenou komunikaci s přijímači HDO, elektroměry a dalšími přístroji vybavenými optickým rozhraním dle standardu ČSN EN 62056-21 “Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže“. Obsahuje optoelektronický vysílač, přijímač a převodník sériového rozhraní UART na USB.

ZS1b

Zkušební svorkovnice ZS1b (pro čtyřvodičové vedení) je určena pro elektrická zařízení, kde je požadována výměna nebo kontrola měřicích přístrojů během provozu (při odpojování nebo připojování elektroměrů v sekundárních obvodech měřicích proudových a napěťových transformátorů) a kde je nutno dodržet podmínku nepřerušení sekundárních obvodů měřicích proudových transformátorů.

Na zkušební svorkovnici se vztahují užitné vzory č. 35005 a 6557.

Zkušební svorkovnice ZS1b je uspořádána tak, že proudové svorky P jsou průběžné. Vodivé spojení sousedních proudových svorek téže polarity je provedeno můstkem M a dotažením šroubů S. Napěťové svorky U jsou rozděleny na dvě poloviny. Vodivé spojení obou polovin svorek je provedeno spojkami K.

ZS1c

Zkušební svorkovnice ZS1c (pro čtyřvodičové vedení) je určena pro elektrická zařízení, kde je požadována výměna nebo kontrola měřicích přístrojů během provozu (při odpojování nebo připojování elektroměrů v sekundárních obvodech měřicích proudových transformátorů) a kde je nutno dodržet podmínku nepřerušení sekundárních obvodů měřicích proudových transformátorů. Lze objednat i sadu svorkovnice ZS1c s pojistkovým odpínačem (nebo jističem) pod společným plombovatelným krytem (viz. info).

Zkušební svorkovnice ZS1c je uspořádána tak, že proudové svorky P jsou průběžné. Vodivé spojení sousedních proudových svorek téže polarity je provedeno můstkem M a dotažením šroubů S. Nulová svorka N je rozdělena na dvě poloviny. Vodivé spojení obou polovin svorek je provedeno spojkou K. Ke zkušební svorkovnici ZS1c lze objednat jako příslušenství jistič nebo pojistkový odpínač, který pak nahrazuje externí odpínací prvek napěťových obvodů. V případě objednání svorkovnice ZS1c s jističem nebo pojistkovým odpínačem bude součástí dodávky i montážní DIN lišta a upravený kryt svorkovnice.

ZS4

Zkušební svorkovnice ZS4 (pro třívodičové vedení) je určena pro elektrická zařízení, kde je požadována výměna nebo kontrola měřicích přístrojů během provozu (při odpojování nebo připojování elektroměrů v sekundárních obvodech měřicích proudových a napěťových transformátorů) a kde je nutno dodržet podmínku nepřerušení sekundárních obvodů měřicích proudových transformátorů.

Nová zkušební svorkovnice doplňuje předchozí typ ZS1b a je dodávána s plombovatelným krytem svorkovnice.