Univerzální kryt přívodu elektroměru KP01

Kryt KP01 je určen pro zabezpečení živých částí přívodních kabelů po odmontování elektroměru. Připevňuje se na desku rozvodnice v místě odběrného elektrického zařízení. Pro uchycení se využívá standardních montážních bodů.


Kabely se buď opatří izolací a zafixují mezi zuby hřebene, který je součástí výlisku krytu, nebo se zasunou do svorkovnice a spolu s ní se volně vloží do krytu. Kryt se uzavře, zaplombuje a tím se zajistí trvalé krytí přívodní instalace nn.

Víko krytu se dodává v provedení:

  • 001 – neprůhledné
  • 002 – průhledné