Galvanický oddělovač SN-1

Galvanický oddělovač SN-1 je jednosměrný jedno-kanálový přístroj, vyvinutý jako speciální interface, určený k jednosměrnému oddělení výstupů měřících soustav resp. elektroměrů od dalšího návazného zařízení, které slouží ke sběru dat.

SN-1 je vybaven vlastním zdrojem napájení a zároveň napájí signální výstup (S0) z elektroměru. K signalizaci připojení k elektroměru a následnému zařízení jsou použity dvě červené LED. Galvanický oddělovač splňuje požadavky na bezpečnost dle ČSN EN61010 a dle ČSN EN 62053-31, zařízení třídy A. Spodní řada šroubových svorek (pro vodiče do průřezu 2,5 mm2) je určena pro připojení síťového napájení, a to do svorek č. 1 a 2 označených L IN (svorky jsou mezi sebou spojené pro možnost napájení dalšího zařízení) a do svorek č. 5 a 6 označených N (svorky jsou mezi sebou spojené pro napájení dalšího zařízení). Horní řada šroubových svorek (pro vodiče do průřezu 2,5 mm2) je určena pro připojení vstupu, a to do svorek č. 7 a 8 a výstupu do svorek č. 11 a 12.