Simulátor zátěže SZE10

Simulátor zátěže elektroměru je určen pro orientační kontrolu funkce elektroměru zapojeného v rozvaděči.

Kontrola se provádí na elektroměru, který je připojen standardním způsobem a odběrné místo je pod napětím. Z měřeného elektroměru je po nakontaktování napájen i SZE (neobsahuje vlastní zdroj energie). Do proudového obvodu elektroměru vnucuje proud přibližně 10 A. Velikost tohoto proudu kolísá v závislosti na změnách síťového napětí a velikosti přechodového odporu mezi proudovými svorkami SZE a proudovými svorkami elektroměru.