Zkušební svorkovnice ZS1c

Zkušební svorkovnice ZS1c (pro čtyřvodičové vedení) je určena pro elektrická zařízení, kde je požadována výměna nebo kontrola měřicích přístrojů během provozu (při odpojování nebo připojování elektroměrů v sekundárních obvodech měřicích proudových transformátorů) a kde je nutno dodržet podmínku nepřerušení sekundárních obvodů měřicích proudových transformátorů. Lze objednat i sadu svorkovnice ZS1c s pojistkovým odpínačem (nebo jističem) pod společným plombovatelným krytem (viz. info).

Zkušební svorkovnice ZS1c je uspořádána tak, že proudové svorky P jsou průběžné. Vodivé spojení sousedních proudových svorek téže polarity je provedeno můstkem M a dotažením šroubů S. Nulová svorka N je rozdělena na dvě poloviny. Vodivé spojení obou polovin svorek je provedeno spojkou K. Ke zkušební svorkovnici ZS1c lze objednat jako příslušenství jistič nebo pojistkový odpínač, který pak nahrazuje externí odpínací prvek napěťových obvodů. V případě objednání svorkovnice ZS1c s jističem nebo pojistkovým odpínačem bude součástí dodávky i montážní DIN lišta a upravený kryt svorkovnice (viz. obrázek).