Zkušební svorkovnice ZS4

Zkušební svorkovnice ZS4 (pro třívodičové vedení) je určena pro elektrická zařízení, kde je požadována výměna nebo kontrola měřicích přístrojů během provozu (při odpojování nebo připojování elektroměrů v sekundárních obvodech měřicích proudových a napěťových transformátorů) a kde je nutno dodržet podmínku nepřerušení sekundárních obvodů měřicích proudových transformátorů.

Nová zkušební svorkovnice doplňuje předchozí typ ZS1b a je dodávána s plombovatelným krytem svorkovnice.