Záznamník událostí ZU20

ZU20 je zařízení pro záznam událostí na 4 napěťových vstupech, které může být chyceno na upevňovací DIN  lištu. 

Zařízení registruje přítomnost napětí 230 V stř. na testovacích svorkách a záznamy o změnách ukládá do vnitřní paměti FLASH.

Dále se zaznamenává čas začátku výpadku a obnovení napájecího napětí. Časový záznam o jednotlivých událostech může být vyčten přes USB rozhraní pomocí přiloženého SW.