Programovatelné signalizační zařízení PSZ

Programovatelné signalizační zařízení PSZ slouží k hlášení poruchových stavů, které jsou přivedeny na vstupy zařízení v podobě dvouhodnotových napěťových úrovní.

Funkce PSZ je dána naprogramováním, není-li v objednávce uvedeno jinak, jsou ve výrobním závodě naprogramovány všechny funkce označené v technické specifikaci jako standardní. Tyto funkce si však zákazník může kdykoliv pomocí počítače přeprogramovat, pokud má zakoupen spec. kabel. Program je dodáván automaticky s kabelem a je poskytován zdarma.

V případě potřeby si jej můžete stáhnout zde.