Řízení zátěže od
HDO ke “Smartvšemu”

Systémy hromadného dálkového ovládání (HDO) jsou inteligentním řešením řízení zátěže pro úsporu energie. S oblibou je využívají domácnosti i firmy po celém světě. ZPA Smart Energy je předním výrobcem této technologie. Moderní přijímače HDO, pyšnící se vysokou kvalitou a inovativními funkcemi, si oblíbíte i vy.

Proč je potřeba
řídit zátěž?

Za posledních 20 let proběhlo v Čechách v energetice více změn než od jejího počátku, kdy byla roku 1878 osvětlena tkalcovna lnu v Moravské Třebové obloukovými lampami. Padá původní binární model jediného dodavatele a jeho spotřebitelů, kdy dnešní rozvoj využití obnovitelných zdrojů v mnoha případech z původního jen spotřebitele vytváří nového, dalšího dodavatele. Potřeba regulace zdrojů a řízení zátěže je tedy stále aktuální a přesouvá se významnou měrou i na hladinu nízkého napětí.

Prvopočátky výroby přijímačů HDO

Systém HDO je běžný v mnoha zemích po celém světě (např. v USA, Austrálii, na Novém Zélandu, ve Spojeném Království, Německu, České republice, Holandsku apod., africký kontinent nevyjímaje). Od prvopočátků přijímačů HDO je ZPA Smart Energy a.s. předním výrobcem této technologie. K rozšíření sytému HDO v tehdejším Československu došlo v padesátých letech dvacátého století.

Přijímač nejdříve tvořila elektromechanická relé. Díky vlastnímu vývojovému oddělení byl v roce 1968 představen první tranzistorový přijímač a následně v roce 1990 přijímač s mikroprocesorem. Moderní přijímače HDO podporují všechny známé ve světě používané komunikační protokoly a ovládací frekvence. Také disponují samoučícími a analytickými funkcemi pro spolehlivý provoz při poruše vysílače.

Jak jsme na tom dnes?

V roce 2001 uvedlo ZPA Smart Energy na trh elektroměr s integrovaným přijímačem HDO. Ten byl postupně nahrazen spínacím programem, nahraným uvnitř elektroměru. Bylo to výhodné zejména pro potřebu úpravy spínacích časů při změně sazby nebo dodavatele.

Dalším vývojovým krokem bylo odpojení odběratele při překročení nasmlouvaného příkonu, což umožnil výkonový odpínací prvek v těle elektroměru, ovládaný programovatelným limiterem. Zejména krajiny s nedostatečnými zdroji elektrické energie dosáhly kontinuálnější a rovnoměrnější možnosti distribuce.

„Neříkáme „to nejde“ dokud nevyzkoušíme všechny možnosti.“

Martin Hák – Výrobní ředitel

Co nás čeká v budoucnosti?

Výhody předchozích řešení logicky vyústily ve vývoj nového externího regulačního prvku, řízeného elektroměrem. Lze tedy řídit zátěž na úrovni konkrétního měřicího místa a zároveň kvůli instalaci malého generátoru není nutné měnit elektroměr.

Takové zařízení zabezpečeně komunikuje s elektroměrem a ovládá další prvky v distribuční soustavě buď mechanickým kontaktem nebo po samostatné sběrnici. Tím lze např. v době energetického nedostatku odepnout bojler, snížit nabíjecí proud elektromobilu a povolit neomezenou výrobu FV panelů. Přes zákaznické rozhraní bude vše součástí systému chytré domácnosti.

Díky regulaci na úrovni měřicího místa bude dosaženo optimálního vytížení energetických zdrojů, což povede ke snížení nákladů na provoz zdrojů a soustavy. Otevírá se tak cesta pro benefikaci zodpovědných účastníků zároveň s možností většího komfortu.