Smart Grid

Centralizovaný koncept řízení zátěže v distribuční soustavě je již překonán. S narůstajícím množstvím intermitentních zdrojů a spotřebičů v síti je nutné řízení zátěže přenést co nejblíže k místu výroby či spotřeby.

Řízení zátěže Smart Grid

Čím více informací o spotřebě lze na odběrném místě zjistit, tím efektivnější může být řízení zátěže. ZPA smart metry umožňují měřit a ukládat zátěžové profily s intervalem jednotek minut a tyto informace poskytovat optimalizačním modulům na všech úrovních distribuční soustavy. Výhled spotřeby díky adaptivním prediktorům ve smart metrech je naprosto klíčovou funkcí pro distribuované řízení zátěže.

Optimalizace spotřeby
v lokálním ekosystému

Optimalizovaná kooperace algoritmů ve smart metru a v řídících prvcích sítě (pozorovatelé/optimalizátory gridu) posouvá možnosti řízení zátěže na zcela jinou kvalitativní úroveň. ZPA rozšiřuje záběr regulačního rámce z odběrného místa na celistvý regionální rámec distribuční sítě.

Algoritmy ve smart metru a v RTU na trafostanicích mohou koordinovaně řešit optimalizační úlohy pro celou řadu entit působících na trhu s elektrickou energií. Distributor tímto získává nejen efektivní nástroj pro regulaci regionální části sítě, případně ostrova, ale i nástroj pro realizaci nových obchodních modelů spojených zejména s poskytováním flexibility.

Smart metry
a Smart boxy

Smart metry ZPA umožňují měřit a zaznamenávat veličiny distribuční sítě, tato data ukládat s libovolnou granularitou a pomocí široké škály komunikačních modulů je předávat jak distributorovi sítě, tak finálnímu zákazníkovi.

Unikátní vlastností jsou integrované adaptivní prediktory přímo v mikroprocesoru elektroměru, které se dokáží naučit typickým vzorcům chování a přímo na odběrném místě tak predikovat pravděpodobný budoucí vývoj odběru, resp. výroby v čase. Smart metry komunikují s řídící jednotkou na odběrném místě (Smart box), která pomocí sofistikovaných algoritmů optimalizuje energetickou bilanci na odběrném místě.

Software pro měření
a distribuované řízení

Solitérně instalované produkty ZPA mohou být s úspěchem použity pro měření široké škály energií a médií. Nicméně teprve zapojením do uceleného komunikujícího ekosystému včetně softwarové nadstavby získává finální uživatel state-of-the-art řešení.

Do systému lze na základě standardů zapojit i prvky a měřidla jiných výrobců. Uživatel následně získává systém, kde mají získaná data vysokou vypovídající hodnotu a lze je použít pro širokou škálu obchodních aktivit. Díky informacím o stavu celého ekosystému lze také efektivně předcházet havarijním či jiným nestandardním stavům.