Smart meters

Nestačí vám prosté měření elektrické energie? Potřebuje zařízení, které vám zobrazí a spolehlivě uloží komplexní informace o veškeré spotřebě a dalších veličinách odběrného místa v reálném čase? Inteligentní smart metr od společnosti ZPA Smart Energy se pro vás stane klíčovým pomocníkem. Díky rozsáhlé škále komunikačních kanálů směrem ke koncovému zákazníkovi i k distributorovi budete vždy v obraze.

Prediktivní algoritmy
ve smart metrech

„Inovace jsou silně zakořeněny v DNA našich vývojových pracovníků.“

Ing. Jakub Horák – Vedoucí technického úseku

Zcela inovativní funkcí, která odlišuje řešení ZPA od většiny konkurence, je implementace adaptivních prediktorů uvnitř výpočetního jádra smart metru. Prediktory získávají data z měřícího jádra ve velmi krátkých intervalech a na základě těchto dat rozpoznávají typické vzorce chování odběrného místa v čase.

Tyto predikce se v čase neustále modifikují a zpřesňují. Smart metr pak na základě těchto dat a na základě informací z centrály řízení zátěže distributora automaticky reguluje výrobu a spotřebu na odběrném místě. Efektivita tohoto modelu řízení zátěže dramaticky převyšuje centralistické statické modely a odpovídá tak na výzvy, které přináší decentralizovaná energetika.

Široká škála komunikací včetně IoT

Smart metry ZPA jsou navrženy podle světových standardů, které definují komunikační rozhraní pro distributora i třetí strany. Naprostým základem je parametrizační infra rozhraní (DSMR P0) podle standardu IEC 62056-21, kterým jsou vybaveny všechny elektroměry našeho portfolia.

Klíčové rozhraní je směrem k distributorovi (DSMR P3). Toto rozhraní je modulární. Lze použít pro drátovou (např. PLC) nebo bezdrátovou (např. LTE) komunikaci. Specificky pro komunikaci s měřidly byly vyvinuty komunikační standardy NB IoT a LTE CatM1. Pro finálního zákazníka je k dispozici komunikační kanál RS485 (DSMR P1).

Zabezpečení SS2 a TLS

Zabezpečení dat v elektroměru a zabezpečení komunikačních kanálů se stává naprosto klíčovou vlastností moderních smart metrů. Smart metry ZPA mají na každém komunikačním kanále možnost spustit asymetrický kryptovací mechanismus, ve kterém se klíče generují pomocí metody eliptických křivek. Tato metodika je velmi robustní. Zvolená eliptická křivka určuje úroveň zabezpečení komunikace. Při vhodně zvolené křivce pak systém převyšuje zabezpečení například bankovních webových služeb. Typicky se používají asymetrické šifrovací kanály podle metodiky DLMS Security Suite 2 resp. TLS.

Spolehlivé přístroje s možností specifické výbavy za přívětivou cenu

Flexibilita je hluboce zakotvena v genomu společnosti ZPA. Díky vývojovému a výrobnímu zázemí dokážeme v České republice reagovat na specifické potřeby partnerů a vyrábět unikátní řešení na zakázku. Od počátku vývoje klademe důraz na ekonomickou stránku spolupráce, a proto dokážeme nabídnout vysoce funkční a zákaznicky orientované přístroje za přijatelnou cenu.