AM150 - jednofázový chytrý elektroměr

 • Pro velkoodběratele
 • Pro systémy AMM
 • Komunikace
 • Odběr a dodávka elektrické energie
 • 1 až 4 tarify  
 • Měří činnou energii ve třídě A nebo B 
 • Přímé měření

Zákaznické funkce

 • Historická data
 • Záznamník událostí
 • Profily
 • Zákaznická parametrizace
 • S0, RS485
 • Beznapěťový odečet
 • Podsvit displeje

Aktivní energie 1F provoz Optický port GSM/GPRS M-Bus PLC RS 485 Detekce napadení Interní hodiny Vnitřní baterie Profil spotřeby Záznamník událostí Odpojovač IP 53

Elektroměr řady AM150 je moderní, elektronické, plně programovatelné měřidlo určené pro použití v systémech AMM pro monitorování a kontrolu spotřeby elektrické energie. Vyhovuje požadavkům pro dálkový přenos dat a vyčítání rozličných typů údajů. Elektroměry jsou schváleny podle MID, WELMEC 7.2 a jsou určeny pro fakturační měření.

Jádrem měřící části je mikroprocesor MSP430, který provádí všechny hlavní výpočty a operace. Převádí analogové signály ze senzoru proudu a napětí na digitální, vypočítává elektrické i jiné veličiny, vyhodnocuje tarifní vstupy, komunikuje lokálně přes optorozhraní, generuje IR a S0 impulzy. Definované hodnoty zobrazuje a ukládá do paměti. Komunikuje s centrálou, datakoncentrátorem, podřízenými měřicími přístroji a zákaznickým displejem prostřednictvím komunikačního modulu.