AM350 - třífázový chytrý, elektronický elektroměr

 • Pro velkoodběratele
 • Pro systémy AMM
 • Programovatelný
 • Profily
 • 1 až 4 tarify
 • Měření elektrické energie oběma směry
 • S0, RS485, relé
 • Měřící činnou energii ve třídě A nebo B
 • Vyhovující ČSN EN 50470-1 a 50470-3
 • Pro přímé AM 350.D i nepřímé připojení AM 350.I.

Zákaznické funkce

 • Historická data
 • Záznamník událostí
 • Řízení tarifů
 • Zákaznická parametrizace
 • Odpojovač
 • Odečet v beznapěťovém stavu
 • Podsvit displeje

Aktivní energie 3F provoz Optický port GSM/GPRS PLC RS 485 Detekce napadení Interní hodiny Vnitřní baterie Profil spotřeby Záznamník událostí Odpojovač IP 51

Elektroměry řady AM350 jsou moderní, elektronická, plně programovatelná měřidla určená pro použití v systémech AMM pro monitorování a kontrolu spotřeby elektrické energie.

Vyhovují požadavkům pro dálkový přenos dat a vyčítání rozličných typů údajů. Elektroměry jsou schváleny podle MID, WELMEC 7.2 a jsou určeny pro fakturační měření.

Jádrem měřící části je mikroprocesor MSP430, který provádí všechny hlavní výpočty a operace. Převádí analogové signály ze senzoru proudu a  napětí na digitální, vypočítává elektrické i jiné veličiny, vyhodnocuje tarifní vstupy, komunikuje lokálně přes optorozhraní, generuje IR a S0 impulzy. Definované hodnoty zobrazuje a ukládá do paměti. Komunikuje s centrálou, datakoncentrátorem, podřízenými měřicími přístroji a zákaznickým displejem prostřednictvím komunikačního modulu.

Komunikace s okolím (podružné přístroje a centrála) může probíhat prostřednictvím dvou výměnných komunikačních modulů. Moduly jsou využity, jak pro přenos naměřených dat do zákaznického displeje a případně pro vyčítání dat z až 8 podřízených měřících přístrojů (vodoměry, plynoměr, měřič tepla,..), tak pro komunikaci s nadřízeným komunikačním uzlem – datakoncentrátorem či přímo centrálou. Pravý modul obsahuje také zálohovací baterii.