SW řešení
- ReadEn

Unikátní software od ZPA Smart Energy vám dodá kompletní přehled o všech energiích, které odebíráte. Skupina speciálně navržených SW programů umožňuje měření, konfiguraci měřidel, automatické odečty i přenos informací do dalších systémů. ReadEn vám v mnohém usnadní život i podnikání.

Co je to

ReadEn je klient-server-server systém. Serverová část systému vyžaduje OS Windows Server x64 s možností použít libovolné virtualizační prostředí. Vhodné jsou databáze Oracle, MSSQL nebo MySQL. Klientská aplikace je k dispozici v podobě tenkého a tlustého klienta.

 

Tenký klient podporuje libovolný internetový prohlížeč a lze jej použít na všech běžných platformách od PC přes tablety až po chytré telefony. Tlustý klient podporuje libovolný operační systém Windows s využitím .NET Framework 4 (nebo vyšší).

Pro koho je ReadEn určen

Výroba a distribuce

Obce

Zkušebny

Údržba

Domácnosti

MDMS

Správa a analýza dat

ReadEn By

Odečet měřidel pochůzkou

HES

Automatizovaný odečet měřidel

Mobile

Řízení pracovních týmů

Commander

Nástroje pro nastavení a testování měřidel

Jaké má vlastnosti

Systém je založen na modulární koncepci. Lze tedy sestavit řešení na míru bez zbytečných komponent s možností budoucího rozšíření dle rostoucích nároků uživatele. Samozřejmostí je škálovatelnost. Máme řešení pro odečet jednoho měřidla mobilním telefonem až po správu teoreticky neomezeného množství měřidel s rozložením zátěže na několik serverů.

SW program je multiplatformní, lze jej provozovat na všech běžných operačních systémech. Neomezujeme se jen na výrobky ZPA Smart Energy. Systém je multiutilitní s podporou stovek typů měřidel napříč médii (elektřina, voda, plyn, teplo, tlak, …).

Co Vám přinese

Sada SW programů vám, díky dokonalému přehledu o stavu měřidel a sítě, automatizovaným procesům a efektivnějším řízení pracovních týmů, přinese významnou úsporu v oblasti času a financí. Automatické odečty zjednoduší práci v případě nečekaných změn. Nikdy dopředu přesně nevíte, kam vás cesta zavede, proto nabízíme možnost rychlého rozšíření podpory o další měřidla.

Celý SW program je uživatelsky velmi přívětivý a lze jej provozovat na všech běžných operačních systémech. Snadná provázanost s ostatními firemními systémy (SAP, účetní SW, REST, SOAP API apod.) je samozřejmostí. Jako obrovskou výhodu oceníte možnost napojení systému na stovky typů měřidel včetně výrobků ZPA Smart Energy.

Submetering -
Podružné měření

Submetering představuje osazování měřidel datovým výstupem na podružná měření (odtud předpona sub), čili sledování spotřeb funkčních částí celku. Nesleduje tedy jen spotřebu celého výrobního závodu, ale i spotřebu jednotlivých výrobních linek, vnitřního a vnějšího osvětlení, technického zázemí atd.

Analýzou těchto spotřeb se získává přehled o efektivitě využívání zdrojů. Na základě podložených informací lze zamezit ekonomickým ztrátám. Submetering však není vyhrazen pouze pro průmysl. V poslední době významně proniká i do administrativních budov, hotelů a bytových celků.

Zejména v posledně uvedených případech lze vyzdvihnout přidanou hodnotu systému, spočívající v pružné reakci na změnu nájemce nebo majitele prostor a jednoduché prokazování neoprávněných reklamací spotřeby.